Пловдивска хроника, Никола Алваджиев

gen_img_url.php

ПЛОВДИВСКА ХРОНИКА
Никола Алваджиев

Стр.  366
Цена:17 лв.
ISBN: 978-619-179-044-9

Летопис на отзвучалия градски живот, една хроника на вечния град, на пъстрия, космополитен Пловдив от началото на ХХ в.

„Моята задача в тая книга е скромна: да възстановя по памет живота в Пловдив… какъвто съм го видял и почувствал… Лаская се от мисълта, че все някому това ще до трябва, когато… настане време да се сглобява пъстрата историческа мозайка на нашия голям и хубав град.“
Никола Алваджиев

Най-интересното в тази книга е, че тя е написана с една точност, на която може да за види всеки етнограф, и с една образност и художествена проницателност, които рядко се удават даже на талантливи творци.

Ние имаме много описания, истории и въобще книги, посветени на села и градове, но може спокойно да се каже, че в нито една от тези книги, даже в най-добрите между тях, възкресяването на един град не е осъществено с такава сила на внушението, в такива детайли и пълнота на изображението, както е направено това в книгата на Алваджиев за Пловдив.

Третото издание на „Пловдивска хроника“ е разширено и допълнено с материали от личния архив на автора.