Дълг и наслада, Цветан Тодоров

ДЪЛГ И НАСЛАДА
Цветан Тодоров

стр:   368
цена: 20 лв.
ISBN: 978-619-01-0539-8

„Дълг и наслада“ е единствената автобиографична книга на Цветан Тодоров, който остави богато духовно наследство, предизвикало световен интерес и към идеите, и към личността му. Тодоров предпочиташе да говори за другите, вместо за себе си. Журналистката Катрин Портвен е успяла да го въвлече в смислен диалог, от който научаваме важни биографични обстоятелства около живота на големия мислител.

Нещо повече, убеден в евристичните възможности на диалога, в … Повече

Средиземно море и Средиземноморският свят по времето на Филип II, том II, Фернан Бродел

СРЕДИЗЕМНО МОРЕ И СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЯТ СВЯТ ПО ВРЕМЕТО НА ФИЛИП II, том II
Фернан Бродел

стр:    944
цена: 45 лв.
ISBN: 978-619-01-0490-2

Още първото издание на „Средиземно море и средиземноморският свят по времето на Филип II“ на Фернан Бродел привлича вниманието както на широката публика, така и на специалистите с оригиналността на историческия си метод.  Авторът обобщава опита на няколко поколения историци от различни страни, включително първите проучвания на школата „Анали“.

Увлекателно както за специалисти, така и за просто … Повече

Ендърби отвън, Антъни Бърджес

ЕНДЪРБИ ОТВЪН
Антъни Бърджес

стр:    240
цена: 15 лв.
ISBN: 978-619-01-0538-1

Антъни Бърджес продължава разказа си за Ендърби, „поет, отшелник, мизантроп и неразобличен романтик“, както вече е станало ясно от първата книга от поредицата – „Ендърби отвътре“.

По волята на лекарите Ендърби е мимикрирал до обикновен средностатистически гражданин. Околните са убедени, че същността му е променена, обаче се заблуждават: промяната е само привидна.

Отхвърлил съблазните на удобното съществуване под чехъла на съпругата си – светска лъвица, Ендърби следва

Повече

Унесът и страданието на Тома Галус, Иво Андрич

УНЕСЪТ И СТРАДАНИЕТО НА ТОМА ГАЛУС
Иво Андрич

стр:   304
цена: 20 лв.
ISBN: 978-619-01-0537-4

Иво Андрич (1892–1975) е първият южнославянски и балкански Нобелов лауреат (1961). Като участник в националноосвободителното движение „Млада Босна“ той е арестуван от австро-унгарската полиция още в началото на Първата световна война и прекарва военните години в затвор, интернация и болници. И още първата му книга, лирическата проза „Екс Понто“, чрез чието заглавие се идентифицира с античния изгнаник Овидий, подсказва превръщането на образа на … Повече

Обявиха грипна епидемия и ваканция в Пловдив

Грипна епидемия и последваща грипна ваканция за всички ученици обяви РЗИ – Пловдив. През последните дни в гр. Пловдив броят на болните от остри респираторни заболявания се е увеличил, като е стигнал 183.20 на 10 000 души.Повече

Холографската вселена, Майкъл Толбот

ХОЛОГРАФСКАТА ВСЕЛЕНА
Майкъл Толбот

стр:   400
цена: 25 лв.
ISBN: 978-619-01-0533-6

Изключително съдържателна и интересна книга, каквито твърде рядко се срещат. Десет години след публикуването ѝ нейните възторжени почитатели и яростни отрицатели продължават ожесточено да спорят – във всеки случай не е оставила никого равнодушен. Защото предлага нови възможни решения на най-големите загадки на човешкия живот и хипотези, които са по-разтърсващи, отколкото дори най-драматичните сцени в романите на Достоевски.

Те не биха имали тази значимост, ако зад тях

Повече

Извор на знанието, том 2, Св. Йоан Дамаскин

ИЗВОР НА ЗНАНИЕТО, том 2
Св. Йоан Дамаскин

стр:   384
цена: 23 лв.
ISBN: 978-619-01-0536-7

Св. Йоан Дамаскин (ок. 650 – м/у 750–754) е един от големите църковни отци, почитан както на Изток, така и на Запад. Седмият Вселенски (II Никейски) събор през 787 г. го определя като „възвестител на истината“, а през 1890 г. папа Лъв XIII го обявява за „учител на Църквата“. Паметта му се чества от Православната църква на 4 декември.

„Извор на знанието“ е

Повече

Българистиката в Европа: настояще и бъдеще, Колектив

БЪЛГАРИСТИКАТА В ЕВРОПА: НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ
Колектив

стр:   288
цена: 20 лв.
ISBN: 978-619-01-0531-2

Настоящuят сборнuк съдържа дoклaдu от научнuя форум „Българистuката в Европа: nocтuжeнuя, nроблемu, nepcneктuвu“, състоял се на 11 u 12 май 2018 г. в Софuя като част от едноuменен npoeкm, фuнансuран от Нацuонален фонд „Култура“ в рамкuте на „Културна nрограма за Българското nредседателство на Съвета на Eвponeйcкuя съюз 2018 г.“. Включенu са u няколко статuu за състоянuето на българuстuчнumе uзследванuя в дpyгu eвponeйcкu страни, а … Повече

Жените в замъка, Джесика Шатък

ЖЕНИТЕ В ЗАМЪКА
Джесика Шатък

стр:   400
цена: 22 лв.
ISBN: 978-619-01-0516-9

Мариане фон Лингенфелс се връща в някога величествения замък, принадлежал на дедите на съпруга Ж, но сега тънещ в разруха. Вдовица на един от лидерите на неуспешния опит за убийството на Хитлер през юли 1944 г., тя се опитва да спази обещанието, дадено на заговорниците: да открие и защити техните деца и съпруги, в случай че заговорът се провали.

Първо Мариане спасява шестгодишния Мартин – син

Повече