Предлагат проект за рециклиране на литиеви батерии в Асеновград

Всяко денонощие, до 10 тона батерии на световни марки като Tesla, BMW, Mercedes, BYD могат бъдат рециклирани в база на новорегистрираната фирма „Ли Кинг Батери“. От проект на инвестиционно намерение, подаден към РИОСВ-Пловдив, става ясно, че се планира преработката на употребявани батерии от електромобили, мотокари, автобуси, телефони или компютри.

Дейността ще се осъществява в помещение с площ 1077 кв. м, наето от инвеститора. В проекта се обещава, че целият процес по възстановяване на батериите няма да отделя въглеродни емисии, тъй като самите клетки на батерията няма да бъдат рязани и отваряни.

Тестването ще се извършва машинно, но в случай че се наложи механично третиране на батериите, инвеститорът не очаква образуване на замърсяване. В следствие на тестовете батериите ще се разделят в две групи. В първата попадат всички, които могат да се възстановят или ремонтират. Останалите ще бъдат механично разделени на части.