Тракия икономическа зона планира изграждането на мащабен транспортен коридор до Италия

Район на запад от Мантуа, в италианската провинция Ломбардия, всяка седмица посреща и изпраща над 100 камиона със стоки от и до България. 5000, или около 80% от всички италиански фирми, присъстващи у нас, са с централа, производствени и търговски офиси в италианските региони Пиемонт, Ломбардия и Емилия-Романя. Това е една от причините публично-частното италианско дружество “Gruppo UniRetiCon” /Групо УниРетиКон/ да инициира създаването на паневропейски интермодален проект заедно с екипа на Тракия икономическа зона /ТИЗ/, най-мащабният индустриален парк в Източна Европа.

През ноември 2023 г. двете организации подписват Меморандум в Пловдив. Преди дни, в средата на март, инж. Пламен Панчев, директор на ТИЗ, и неговите колеги д-р Светозар Василев и Мартин Панчев са посетили италианските си партньори в Мантуа, за да разгледат речното пристанище Мантуа-Валдаро, което се разширява с 240 000 кв.м и е част от публично-частното партньорство, управлявано от „UniRetiCon“. Съоръжението е стратегически интермодален център за цяла Северна Италия и извън нея.

Заедно с екипа на „Групо УниРетиКон“ българските представители са обсъдили следващите стъпки за осъществяването на транснационален интермодален проект Италия – България и Балканската дунавска зона. Идеята е изграждане на интермодална мрежа между пристанището на Мантуа и ТИЗ в България. Тази мрежа ще свърже Западна Европа с Балканската Дунавска Европа като в нашата страна ще бъдат създадени различни интермодални платформи, българска мулти-хъб – в Пловдив, Бургас, София, Видин, Русе. Така превозването на стоки ще става чрез комбиниран транспорт – шосеен, железопътен, воден и въздушен.

Италианците изтъкват силните страни на проекта: регион Ломбардия е с 10 милиона жители, участва с 442 милиарда евро, равняващи се на 24.72% от общия италиански БВП и произвежда 25% от целия италиански товарен трафик. Ломбардия е най-големият и важен италиански регион. От друга страна България се намира на стратегическа логистична позиция в Балканския Дунавски регион. 75% от автомобилния и железопътния товарен трафик от Турция преминава през България към Северна Италия и Западна Европа (и извън нея).

„От България чрез бъдещия паневропейски интермодален проект изграждаме транспортен коридор номер 8: Варна – Бари, Италия, през Северна Македония и Албания“, посочва инж. Пламен Панчев. Коридорът ще се свърже и с Дунавския коридор номер 7 и така нашата страна става важен хъб за връзка между различните региони на континента и за тяхната естествена проекция към Азия и Близкия изток. Скоро предстои посещение и на италианските партньори в България.