Международен панаир – Пловдив е домакин на фирмите за професионално обучение

От 24-ти до 26-ти април 2024 г. в 27-я Международен панаир на учебните предприятия ще участват 120 представители от България, Румъния, Сърбия, Белгия, Словения, Косово, Босна и Херцеговина и Черна гора. Участниците осъществяват дейност в различни сфери: недвижими имоти, банкова дейност, застраховане, търговия на едро и дребно с различни хранителни и нехранителни стоки; туристически услуги и хранене; информационни технологии и реклама; консултантски услуги, счетоводство; производство; образование и други.

27-ият панаир „ТФ Фест 2024 – Млад предприемач” е включен от Министерство на образованието и науката в Календара за състезанията за учениците, обучавани по професии и е единственото в България състезание с международно участие.

ТФ ФЕСТ е представен от Европейската комисия като добра практика за обучение по предприемачество, насърчаване и развитие на дух на креативност, иновации и предприемаческо мислене. Събитието е част от проект „Мост между училището и бизнеса” и създава трайна връзка и сътрудничество между образованието, бизнеса и неправителствения сектор.

По време на ТФ ФЕСТ 2024 ще се проведат 15 конкурса, сред които за най-добър: щанд, екип и професионално обслужване, каталог и рекламни материали, уеб сайт, презентация, защита на интелектуалната собственост, сътрудничество с фирма-ментор и ще бъдат избрани Мис и Мистър ТФ ФЕСТ. Част от конкурсите на ТФ ФЕСТ са по задания на реалния бизнес и се оценяват от жури, определено от тях.

Представители на бизнеса, държавната администрация и неправителствения сектор ще разглеждат ключови компетенции и специфични умения на учениците и студентите, придобити в учебното предприятие.

Програмата на панаира включва:
– Директни търговски преговори и сделки
– Обмяна на опит
– Представяне на учебните предприятия
– Годишна среща на Българския младежки форум на бизнес лидерите
– Годишни награди на Академия „Корпоративна социална отговорност”
– Конкурси
– GLOBAL ENTERPRISE CHALLENGE на английски и френски език