Реновацията на БНБ-Пловдив стартира с конкурс за концепции

Под слогана „Трезор за идеи“, община Пловдив обявява конкурс за иновативни предложения за развитие на бившата сграда на Българска народна банка – клон Пловдив, намираща се на ул. „Райко Даскалов“ 51. Конкурсът официално стартира в края на февруари и ще приема интересни идеи за бъдещето на БНБ-Пловдив от всички пълнолетни желаещи до 30-ти април. Всеки от преминалите първия етап Топ 3 проекта ще получи финансиране от 3000 лв. и вероятно ще бъде обявен за обществено обсъждане.

„Целта на настоящата инициатива е да бъдат идентифицирани и избрани подходящи функции за бъдещо развитие [на сградата], които да послужат като основа за ресоциализация като разпознаваем и ценен елемент от градската културна инфраструктура. Очакваният резултат е откриване на възможност сградата да бъде отново във фокуса на околната територия чрез създаване на семантична връзка (физическа/виртуална/концептуална/артистична) не само с прилежащата територия, но и с цялостния градски организъм. Настоящият конкурс е проучвателен казус за систематична стратегия, която да даде основа за устойчивото опазване на недвижимите културни ценности.“ – съобщават организаторите.

Въпреки че формално изискване за архитектурен или инвестиционен проект няма, заявилите интерес към инициативата ще трябва да представят „табла, съгласно приложения образец, […], да съдържат схеми, скици, чертежи, колажи (включително задължителен външен колаж/изглед на площада пред сградата, както и един задължителен интериорен колаж/изглед на салона на банката“.

Участниците ще имат достъп до дигитални модели и схеми на сградата отвън и отвътре. Предстоят и няколко огледа в три дни на отворените врати през март. Всички следва да проучат и изяснят различните параметри за възможното осъществяване на предложената идея, като обосноват функционалната необходимост и целесъобразност на предлаганата идея; да определят функционалната структура и необходимите пространства, както и да направят икономическа обосновка. Пълният регламент е публикуван онлайн на сайта на кампанията.

Общината подготвя конкурса съвместно с Камарата на архитектите и Съюза на архитектите. Управата очаква комплексни идеи, които да отговарят на основните критерии – иновативност за функцията на сградата и общественото пространство пред нея. Подобни конкурси за значимите сгради и пространства в града да станат практика, обеща кметът на града.

През 2013 г. Община Пловдив придобива сградата срещу отдаване на друг парцел, където е преместен банковият център. Понастоящем новите каси на БНБ се намират на значително по-отдалечен от центъра адрес от бившия – на „Ягодовско шосе“ №2 в ж.к. Тракия. Оригиналната сграда е една от значимите постройки в Пловдив и е обявена за паметник на културата през 1985 г. Проектирана от швейцарския архитект Якоб Хайнрих Майер, сградата е разширена през 1929-та година, а през 1974 г. – надстроена. Въпреки всички реконструкции съхраняването на архитектурния ѝ стил е било императив, както би трябвало да бъде и при всяка предстояща реновация.

/кадри: БНР, Община Пловдив/