Бюджет 2024 е приет. За какво Пловдив харчи най-много?

След кратко обществено обсъждане през януари и ден на дебати в Общински съвет, планираният от новото управление бюджет за 2024-та година (на стойност 684 млн. лв) беше официално приет с комфортно мнозинство. До голяма степен разчетът носи инерцията от предишни години и по-скоро рекалкулира наследството и проектите от последния мандат, отколкото изненадва с нови намерения. Такъв е примерът с 80-те нови предложения, с които съветниците бомбардираха управляващите на последната сесия по приемането. От изложените проекти беше приет само един – гробище за домашни любимци.

Приоритетът на кмета е „продължаване на започнатото“, т.е. най-вече стабилизиране на общинските финанси и довършване на поетите от предишния съвет ангажименти, а не скъпи инвестиции. Финансовата рамка на Пловдив беше гласувана след 100 дни управление, каквато беше и първоначалната заявка.

Къде отиват 684 милиона лева?

ПредназначениеРазходдял в %
Всички делегирани от държавата дейности, финансирани изцяло от централния бюджет и използвани най-вече за възнаграждения на държавните служители (напр. учителски заплати)384 млн. лв56%
Ремонти и придобивания за довършване на пътните проекти: „Владая“, Голямоконарско шосе, „Кукленско шосе“„Модър-Царевец“, „Хаджи Димитър“, „Северен“ и реконструкцията на Дондуковата градина, плувния комплекс в парк „Отдих и култура“, стадионите „Христо Ботев“ и „Локомотив“, сградите на Хуманитарната гимназия, ДГ „Майчина грижа“, ДГ „8-ми март“ и др.125 млн. лв18%
„Издръжка“ на местни дейности, включваща външни услуги, материали и инвентар85 млн. лв12%
Разходи за труд в общинската администрация и местните предприятия, в това число и ново 10% увеличение на възнагражденията56.5 млн. лв8%
Финансиране на Културен календар 2024 и фондация „Пловдив 2019“7 млн. лв1%
Окончателни разходи по разчет за 2024 г.

В сравнение с миналата година Бюджет 2024 нараства с 4%, а дългът на града достига 72 млн. лв, или от 141 лв на човек нараства до 223 лв/човек към третото тримесечие на 2023 г., според изчисления на в. Капитал. При събираемост от 66%, каквато беше постигната през 2023 г., над 1/3 от разходите ще трябва да се финансират със заеми.