София и Пловдив движат 50% от икономиката на България

София надвишава многократно производствения капацитет на всички по-малки икономически центрове. Зоната София-Перник-Ботевград произвежда почти толкова, колкото цялата останала икономика на България.* Според Института за пазарна икономика (ИПИ), окончателните данни на НСИ за 2021 г. сочат към тревожни тенденции в изоставащите области.

Макар икономическият център около Пловдив да е на второ място в класацията, той произвежда продукция за 20,1 млрд. лева – едва 22% от това, което регистрира ИЦ-София. Все пак в пловдивска област има лъч светлина – човешкия капитал. Засега областта успява да задържи над половин милион души, от които активно работещи са около 230 хиляди.

* На територията на 16-те икономически центъра живее близо 3/4 от населението на страната и се концентрира над 80% от стопанската активност в България. Произведената продукция от нефинансовите предприятия в 16-те икономически центъра достига 178 млрд. лв. през 2021 г., което е 82,2% от производство на всички българските предприятия.

 Икономически центрове (2023)Брой общини в обхвата
на центъра
(2021)
Произведена продукция
от предприятията
(2021, млрд. лв)
Население
на центъра
(2021, хил.)
Заети на възраст 15–64 години
(2021
, хил.)
ИЦ „София-Перник-Ботевград“3089,71685,9786,1
ИЦ „Пловдив-Марица-Раковски“1420,1552,1228,5
ИЦ „Варна-Девня“1012,4421,6176,8
ИЦ „Стара Загора-Казанлък-Раднево-Гълъбово“910,6300,8114,7
ИЦ „Русе-Търговище-Разград“1510332,5122,2
ИЦ „Бургас-Несебър“87,7332,3130,6
ИЦ „Сливен-Ямбол“54,1219,573,2
ИЦ „Шумен“73,4123,845,7
ИЦ „Козлодуй“53,243,913,4
ИЦ „Севлиево-Габрово“2381,632,5
ИЦ „Велико Търново“52,9141,256
ИЦ „Пазарджик“42,9125,245,6
ИЦ „Плевен“72,616759,9
ИЦ „Благоевград“42,58935,7
ИЦ „Хасково“31,592,332,8
ИЦ „Кърджали“41,592,529,5
данни – НСИ