С 19 млн. лева по ПВУ модернизират четири пловдивски училища

Училищата НУ „Климент Охридски“, СУ „Пейо Кр. Яворов“, ОУ „Екзарх Антим I“ и ОУ „Елин Пелин“ са щастливците, които ще получат европейско финансиране още тази година. Одобрени са четири проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ по процедура „Модернизация на образователна среда”, финансирана със средства от Националния План за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Общата стойност на проектните предложения е 19,6 млн. лв, от които 16 млн. лв са безвъзмездни средства от НПВУ.

Според заместник-кмета по образование и европейски политики резултатите се дължат на екипна работа между общината, училищата и проектантите. Техническите проекти са комплексни и предвиждат мащабни интервенции, които се очаква да се приключат до края на 2024 г.

Проектите предвиждат група от мерки за:
– подобряване на енергийната ефективност,
– разширяване на сградите,
– ремонтни дейности за цялостна модернизация на сградния фонд,
– достъп за лица в неравностойно положение,
– модерно оборудване и обзавеждане за качествени образователни услуги.

През месец февруари тази година Община Пловдив подаде своите предложения по настоящата процедура. Общината има за разглеждане още пет проекта, като всички са поставени в резервния списък за финансиране. От управата се надяват поне два от тях също да бъдат реализирани с евросредства. Очакват се резултати по още седем подадени проектни предложения за европейско финансиране, насочени към образователна, спортна, социална и административна инфраструктура.