Половината студенти в ПУ желаят бизнес специалности

След приключването на кандидат-студентската кампания в Пловдивския университет започнаха записванията след първото класиране. През тази година кандидатите са 6421 (спрямо миналата – 6392), от които 2597 са заявили изпит, а останалите са използвали оценките си от държавния зрелостен изпит.

Най-много са се явили на изпита по
български език (958),
английски език (422),
комплексния изпит по физическо възпитание (225),
математика (166),
изобразително изкуство (149),
информатика (119).

За съжаление, в крак с тенденциите на национално ниво, на изпита по български език има много малко отлични оценки – 1 пълна шестица и 8 отлични, докато двойките са 278 (над 29% от всички явили се). На изпита по английски има 61 пълни шестици, 52 отлични оценки и само 32 слаби оценки.

Топ 10 специалностите, заявени от най-много кандидати, са:
„Маркетинг“ – 1207,
„Бизнес мениджмънт“ – 1180,
„Икономика и бизнес“ – 951,
„Психология“ – 938,
„Право“ – 927,
„Национална сигурност“ – 895,
„Предучилищна и начална училищна педагогика“ – 867,
„Софтуерни технологии и дизайн“ – 858,
„Софтуерно инженерство“ – 829,
„Предучилищна и начална учи- лищна педагогика“ – 743.

Най-високите минимални балове са за специалностите:
„Психология“ (задочно) – 34.040;
„Софтуерно инженерство“ (редовно) – 33.450;
„Право“ (жени, редовно) – 32.760;
„Културен туризъм“ (р) – 32.400;
„Английска филология“ (р) – 32.160,
„Международна политика и бизнес дипломация“ (р) – 32.160;
„Международни икономически отношения“ (р) – 31.400;
„Психология“ (р) – 31.260;
„Софтуерни технологии и дизайн“ (р) – 31.200;
„Графичен дизайн с реклама“ (р) – 30.760;
„Предучилищна и начална училищна педа- гогика“ (з) – 30.500.

/Пловдивски Университет/