Пловдив се сдоби с най-модерната пречиствателна станция

снимка: БНР

Пловдив официално се сдоби с най-модерната воднопречиствателна станция в България. Като „историческо“ събитие определи откриването на съоръжението кметът на Пловдив Здравко Димитров. Станцията датира от 1986 г. и реконструкцията й отне две години и половина.

Ремонтът е реализиран с европейско финансиране от 70.5 млн. лева, като част от „Интегрирания проект за водите на град Пловдив – етап 1“. Продължава работата в район Северен, по 40 улици, както и по Южния обходен колектор, чието свързване с пречиствателната станция се очаква през 2025 година. С всички подетапи проектът ще коства 120 млн. лева.

Европейският съюз поставя нови по-високи изисквания за пречистена вода, на каквито новите съоръжения и водата по цялото поречие на река Марица ще отговарят. Допълнително се подобрява и енергийната ефективност на пречиствателния процес.

Ръководителят на проекта поясни, че всеки един елемент от станцията е реконструиран изцяло. Пловдив разполага и с най-големите в България метан-танкове, всеки с капацитет от 7500 м3. Те ще пречистват утайките от преработката на водата до биогаз, използваем за електрическа и топлинна енергия. Чрез нова инсталация за термично изсушаване, утайката става годна за изгаряне в пещ.

Цялостният капацитет на съоръжението е достатъчен да пречиства водите на града, както и на няколко села, през чиито землища преминава северният колектор.

/БНР, Община Пловдив/