Медицинският Университет официално стартира 9 нови специалности

Снимка: МУ – Пловдив

Академичната 2022/2023 г. бележи старта на девет нови мултидисциплинарни докторски и магистърски програми в Медицински университет – Пловдив. Учебните планове и програми на новите специалности са разработени и се реализират в рамките на проект ОМНИА. Ето и кратко описание на всяка една от тях:

Магистърската програма „Медицинска микробиология и лабораторна имунология за медико-диагностични лаборатории” е интердисциплинарна и е предназначена да отговори на нарастващите нужди от професионалисти в областта на лабораторната диагностика на заразните заболявания и имуномедиираните болести. Магистърската програма „Спортна физиология, спортна кардиология и спортна травматология“ има за цел да подготви лекари за участие в екипите, обезпечаващи спортни състезания и мероприятия, в професионални и аматьорски спортни клубове. Те ще могат да преценяват ефективността на заниманията с физическо възпитание и спорт, отчитайки използваните методи и средства за тренировка и функционалните възможности на спортистите. Обучението се осъществява от МУ-Пловдив и НСА „Васил Левски“. Магистърската програма „Диететика“ се осъществява съвместно от МУ-Пловдив и УХТ-Пловдив и нейните възпитаници ще могат да работят като консултанти и специалисти по хранене в лечебни заведения, рехабилитационни, диагностично-консултативни и спортни центрове, научни институции, лаборатории по храни и хранене, в учебни, производствени и болнични столове, детски градини и ясли, спортни школи.

Магистърска програма „Иновативни лекарства“ е съвместна за МУ-Пловдив и Института по молекулярна биология на БАН (ИМБ-БАН) и ще подготвя предприемачи и експерти по управление на иновациите и приложните изследвания в малки фирми и корпорации във фармацевтичния бранш и в сродни сектори като парфюмерия и козметика, в университетите и държавните изследователски центрове и др. Магистърската програма „Иновации и предприемачество във фармацевтичния бизнес” се осъществява съвместно от Фармацевтичния факултет и Факултета по обществено здраве на МУ-Пловдив и ПУ „Паисий Хилендарски“. Успешно дипломиралите се ще могат да стартират собствен бизнес или да работят като експерти и консултанти по управление на иновационни проекти във фармацевтични компании и в сродни индустриални отрасли. Магистърската програма „Биостатистика“ се осъществява съвместно от МУ-Пловдив и ПУ „Паисий Хилендарски“. Завършилите ще намерят кариерна реализация като специалисти в научноизследователски организации, университетски изследователски групи, болници, фармацевтични компании и регионални и национални държавни организации, които определят публичната политика в областта на здравеопазването.

Докторските програми „Гериатрична медицина” и „Палиативна медицина” се осъществяват съвместно от МУ-Пловдив, МУ-Плевен и ТрУ-Стара Загора. „Гериатрична медицина” е фокусирана върху една от бъдещите глобални тенденции – бързото стареене на обществото, като това изисква предприемането на изпреварващи мерки и готовност за справяне със съответните специфични проблеми. „Палиативна медицина” има за цел да отговори на още една от бъдещите глобални тенденции, застрашаващи качеството на живот – смъртни случаи от болести, които причиняват сериозни страдания.

Докторска програма „Медицина, психология и вяра“ е съвместна на МУ-Пловдив и ПУ „Паисий Хилендарски“ и ще подготвя експерти, които да полагат цялостна, холистична грижа за пациентите и техните семейства, близки, за грижещите се за болните и т.н., както и да използват съвременните възможности на телеобразованието, електронната наука и телемедицината не само за провеждане на научни проучвания, но и за консултации, наблюдение и оказване на своевременна помощ и подкрепа.