Представят Здравната стратегия на община Пловдив до 2030 г.

Днес публично ще бъде представена Здравна стратегия на Община Пловдив за периода 2021 – 2030 г.

На дискусията в залата на Общинския съвет са поканени общински съветници, представители на синдикатите, на академичната общност, на Българския лекарски съюз и РЗИ. Стратегията ще бъде представена от шефа на общинската дирекция „Здравеопазване“ д-р Калин Калинов.

Проектодокументът съдържа анализ на състоянието на общинското здравеопазване и набелязва основните политики и приоритети за неговото развитие. Основна цел е да се подобри работата на общинските лечебни заведения като се осигурят квалифицирани кадри и се гарантира финансовата му стабилност.

Сред приоритетите в стратегията са също качествена и достъпна извънболнична и болнична помощ, майчиното и детското здраве, грижите за уязвимите и специфични групи, както и изграждане на електронно общинско здравеопазване.

Специален акцент в документа е поставен на профилактиката на заразните болести. Предвижда се и по – ефективен контрол върху медицинските дейности.

Дискусията ще бъде излъчвана на живо на Фейсбук страницата на Общинския съвет. Началото е в 10 часа. Следващото публично обсъждане на стратегията ще бъде с пациентските организации./Bnr