Силата на малките неща, Ейслинг и Триш Ленард-Къртън

СИЛАТА НА МАЛКИТЕ НЕЩА
Ейслинг и Тръш Ленард-Къртън

Стр.   344
Цена: 16.90 лв.
ISBN:  978-619-762-509-7

Стъпка по стъпка към голямото щастие

Всеки иска да е щастлив, но много от нас чакат голямата промяна да дойде от само себе си и без усилия да се задържи завинаги в живота ни. Това обаче рядко се случва.

В „Силата на малките неща“ психоложките Ейслинг и Триш Ленард-Къртън разкриват малките стъпки, които водят трайно до по-добро и осъзнато съществуване.

Ключов в тази книга е методът на двете авторки, който позволява всеки сам да изгради своите индивидуални и постепенни приближаващи ходове към истинското щастие. Чрез осъзнатост и самоконтрол можем да открием собствените си ценности по пътя към живот, който си струва да се живее.

Ейслинг и Триш Ленард-Къртън съчетават казуси от клиничната си практика с най-съвременните психологически изследвания. Двете споделят лични истории и дават множество примери, с които онагледяват процеса към постигането на психическо и емоционално благосъстояние.

„Каква е тайната на тази книга? Голямата промяна, скрита в малките усилия – това е „Силата на малките неща“.

сп. „Съксес“