Платон и светът на идеите, Любомир Гутев

ПЛАТОН И СВЕТЪТ НА ИДЕИТЕ
Любомир Гутев

Стр.   160
Цена: 8 лв.
ISBN:  978-954-515-545-1

Търсете двайсет и втората книга от интригуващата поредица „Философия за всеки“. Вълнуващото издание ще ви разкрие повече информация за „Платон и светът на идеите“, авторът му е Любомир Гутев и ще го намерите на пазара с логото на престижното издателство „Милениум“.

Платон (428/427 – 348/347 г. пр. Хр.) е древногръцки философ и математик, основател на Атинската академия – първото висше училище в Западния свят. Той е сред най-важните представители на елинистичната философия, един от стожерите на цивилизацията ни. Притежава безкрайна интелектуална дълбочина и с неспирна енергия изучава и дискутира в различни сфери от обществената мисъл, като във всяка област на познанието оставя свой уникален принос.

Платоновите теоретични кинцепции за света на идеите издигат духовните мотиви до теоретични начала и предлагат качествено ново разбиране за действителността. Произведенията му в областта на държавното управление пък го утвърждават като един от основоположниците на съвременната политическа философия. Всеки елемент в учението на Платон има определящ характер за развитието на философията и цялото човешко познание.

В томчето ще откриете не само подробни данни за биографията на древния мъдрец, но също така обзор на най-популярните му схващания и произведения, придружени от богат илюстративен материал, изобразяващ образа на Платон в изкуството. Ще научите как идеите му се отразяват на развитието на цивилизацията и кои велики философи следват дискурса на учението му, а накрая ще можете да се запознаете с над 100 полезни цитати, които да използвате в ежедневието си и за по-дълбок размисъл. А ето и някои от тях:

Аз съм най-мъдрият жив човек, защото знам едно нещо, а то е, че не знам нищо.

В любовната аритметика едно плюс едно е равно на две, а две минус едно е равно на нула.

Героят се ражда веднъж на всеки сто, мъдрецът се намира измежду хиляда, но завършеният човек може и да не се намери измежду сто хиляди.

Добрите хора не се нуждаят от закони, за да се държат правилно, а лошите винаги ще намерят как да ги заобиколят.

Както лекарят не е полезен на онзи, който не боледува, така и справедливостта не е полезна на ония, които не воюват за нея.

Лесно можем да простим на дете, което се страхува от тъмнината; истинската трагедия на живота е, когато хората се страхуват от светлината.

Мисълта е разговорът на душата със себе си.

Мъдрите говорят, защото имат какво да кажат; глупаците говорят, защото трябва да кажат нещо.

Мярката на човека е това, което той прави с властта.

Най-тежкото наказание за отказа да управляваш е да бъдеш управляван от някой по-нисък от себе си.

Недобросъвестните оратори се опитват да изкарат лошото добро.

Този, който се учи, но не практикува, е като оня, който оре, но никога не засява нивата си.

Хора, които са прекалено умни, за да се занимават с политика, са наказани да бъдат управлявани от глупаци.

Човек – това е същество в търсене на смисъл.