МАКСПЕД

Лицензиран митнически агент. Спедиция.
Обработка на митнически документи по всички
митнически режими.
Гаранции по транзитни операции.

Пловдив, ул.”Кукленско шосе” № 32а,
Митнически терминал, офис № 110
032/ 673-138, 0887/ 919-101, 0886/ 837-205
[email protected]