МАКСПЕД

Лицензиран митнически агент. Спедиция.
Обработка на митнически документи
по всички митнически режими.
Гаранции по транзитни операции.

Пловдив
ул.”Кукленско шосе” № 32а,
Митнически терминал, офис № 110
032 673-138
0887 919-101, 0886 837-205
[email protected]