„ВИКИНГ-Т“

Производство на работно облекло, работни ръкавици, обувки и ботуши.Внос на лични предпазни средства. Представител за България на „Marigold Industrial“

офис Пловдив,
ул. „К. Пастухов“ № 2;
склад: Търг. център „Тракия“ 1;
София,
ул. „Хубча“ № 4

тел./факс:
032/ 632-933,
032/ 653-390;
032/ 963-839;
София
02/ 955-45-27
www.viking-t.com