БУСБАР

Бусбар шинопроводни ситеми на фирмата Е.А.Е- Магистрални шинопроводи от серията КВ /степен на защита IP 55/ от 800 до 6 000 А. Шинопроводите от тази серия могат да бъдат изпълнени с медни или алуминиеви шини.

– Разпределителни шинопроводи средна мощност от серията КО /IP 55/ от 160 до 800 А, както и шинопроводи от серията МК от 100 до 225 А.
– Шинопроводи с малка мощност серия КАР – до 100А и степен на защита /IP 55/

– Осветителни шинопроводи с малка мощност серия КАМ до 32 А /IP 55/ за изпълнение на осветителни системи в търговски, офисни и производствени комплекси.

– Тролейни шинопроводи серия ТВ /IP 25/ до 250 А.

– Системи за подподови разводки, серия DK за разпределение на електрически, захранващи, телефонни, сигнални, съобщителни и др. кабели в търговски центрове,
офиси, банки, конферентни зали и др.

Пловдив
ул. „Петко Д. Петков“ № 27
тел./факс: 032/ 664-660
0898/ 858-738 – Иван Ангелов
0894/ 792-255 – Станислав Ангелов
e-mail: [email protected]

www.busbarbg.com