Архив на категория: Акценти

Държавата готви нов тормоз за гражданите заради такса смет

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

До 30 юни 2018 г. всеки собственик на жилищен имот ще трябва да декларира в общините колко души го обитават.

Такова уведомление трябва да подадат и собствениците на нежилищни имоти, които се облагат с такса битови отпадъци. Това става ясно от внесените от Министерския съвет в парламента промени в Закона за местните данъци и такси, с които от 1 януари 2019 г. се променя начинът на формиране на такса смет.

Както в. „Сега“ писа, основната промяна в закона е отпадането на данъчната оценка на имотите като база за начисляване на налога и въвеждането на принципа
„замърсителят плаща“. Това означава цената на поддържането на чистотата в населените места да зависи основно от количеството изхвърлени отпадъци, а не от стойността на жилището. Законопроектът обаче предвижда още една опция за формиране на такса смет – да се използва за база броят на живеещите в имота. Затова на практика всички собственици ще бъдат задължени да уведомят общината колко души в техните жилища са „ползвателите“ на услугата сметосъбиране, сметоизвозване, третиране на отпадъка и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване.

Авторите на законопроекта – Министерството на финансите, признават, че това ново задължение е допълнителна административна тежест за гражданите и бизнеса. „За намаляване на разходите и недопускане на прекомерно натоварване на задължените лица е предложено уведомяването да се извършва еднократно“, се казва в мотивите на законопроекта. За новопридобитите след 30 юни 2018 г. имоти декларации за живеещите в тях трябва да се подадат до 31 декември 2018 г., а след тази дата – в двумесечен срок от придобиването им. Общините ще трябва да организират и възможността регистрацията да се извършва по електронен път.

Как ще става декларирането, ще бъде описано в специални наредби на общинските съвети по места. „При обсъждането на законопроекта имаше предложение за многоетажните сгради уведомленията за броя на живеещи в тях да се подават от етажната собственост, за да не се налага толкова много собственици да ходят до общината“, посочи Добри Митев от БСК. Тази опция не е намерила място в законопроекта, но от работодателската организация заявиха, че ще настояват тя да бъде включена при обсъжданото на текстовете в парламента.

От 1 януари 2019 г. общините ще имат няколко варианта, от които ще избират как да формират такса смет. За събирането, транспортирането и третирането на битовите отпадъци ще се прави индивидуално измерване чрез торби и контейнери. Схемата с контейнерите е позната, докато за торбите се предвижда хората да бъдат задължени да купуват от общината определен минимален брой с определена вместимост всяка година.

В същото време се допуска такса смет да зависи и от броя на ползвателите на тази услуга в даден имот. За поддържането на чистотата на улиците и други територии за обществено ползване налогът ще се формира също според броя на ползвателите на услугата или според площта на имота.

Всяка община трябва да предложи за публично обсъждане кой вариант избира да прилага и колко ще струва той на хората. Очаква се в редица малки населени места и крайни квартали в големите градове такса смет да скочи поне двойно. Според законопроекта е възможно в рамките на едно и също населено място общината да прилага различни методики за формиране на такса смет, което със сигурност ще се случи в големите градове. Освен това се допуска общините да определят и „други основи“, върху които да начисляват такса смет, но само ако докажат, че реално не може да се приложи нито един от посочените варианти.

Сивата икономика в България е 28 млрд. лв.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Сметката е на международна организация на счетоводителите

Сивата икономика в България представлява близо 30% от брутния вътрешен продукт (БВП), или 28 млрд. лв. Това показва изследване на международно сдружение на счетоводителите, според което страната е осма в света по този показател след държави като Азербайджан, Нигерия, Украйна, Русия.

Устойчиво ниво през последните 6 години

Според изчисленията на счетоводителите делът на сивия сектор в българската икономика не се е променял през последните шест години. Така е било през 2011 г., нивото се запазва и през следващите години и този размер ще остане до 2025 г. Приблизително същия размер отчете и изследване на Асоциацията на индустриалния капитал в България – 28.12% през 2016г. и 31.08% през 2015 г. Но индексът на българската асоциация не съдържаше прогноза.

В парично изражение от ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) изчисляват, че през 2016 г. българската сива икономика се е равнявала на почти 28 млрд. лв. Основните причини за толкова значителен дял сива икономика в България според авторите са, на първо място, качеството на администрацията, слабият контрол над корупцията и безработицата.

Световните „лидери“

В световната класация за 2016 г. водещ по размер сива икономика е Азербайджан – 67% от БВП. Следват го Нигерия (48%), Украйна (46%), Русия (39%), Шри Ланка (38%), Бразилия (35%), Пакистан (32%), а след България са Естония (28%) и Кения (27%).

Асоциацията на дипломираните сертифицирани счетоводители определя сивата икономика като икономическа дейност и получения от нея доход, намиращ се извън системата на държавно регулиране, облагане с данъци или надзор. Най-ниски показатели за 2016 г. имат САЩ (7.8%), Япония (10%) и Китай (10.2%).

Средният световен показател според АССА за миналата година е 22.66% и в следващите години би трябвало да намалее – 22.5% през 2017 г., 22.1% през 2020 г. и 21.4% през 2025 г.

Изследването се основава на анкета сред водещи предприемачи и на изводите на две групи експерти. Единият екип се е занимавал с прогнозно проектиране, използвайки метода на т.нар. horizon scanning по отношение на проблеми и фактори, които се очаква да възникнат в бъдеще. Анализирани са научна литература и теоретични изследвания, разговаряно е с експерти за тенденциите в развиването на сивата икономика и са изработвани прогнозни сценарии.

Вторият екип е приложил количествен метод и използвайки математически анализ, е моделирал отношенията в една икономика и държава, влияещи на сивия сектор. На тази основа членовете му са построили количествени прогнози и са изработили иконометричен модел.

За изчисляване на размера на сивата икономика са използвани и променливи като потребителските разходи, съотношението на инвестициите спрямо БВП, реалният БВП на човек от населението, заетост, размер на данъците спрямо БВП, темп на растеж на БВП и броят на използващите интернет. /Капитал/

Най-надеждните нови автомобили

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

В рамките на ежегодния рейтинг за надеждност на автомобилите, съставен от J.D. Power and Associates, се появи и още една интересна класация. Вече ви показахме кои, според J.D. Power са най-надеждните марки автомобили, а сега ще ви покажем разпределението по модели. Те са разделени в различни класове, а рейтингът е съставен на база неизправности по даден автомобил през първите 90 дни след закупуването му. Ето и най-надеждните нови автомобили по модели.

Малки автомобили – Chevrolet Aveo (Sonic); Малки премиум автомобили – BMW 2 Series; Компактни автомобили – Kia Cerato (Forte); Компактни премиум автомобили – BMW 4 Series; Средноразмерни автомобили – Toyota Camry; Средноразмерни премиум автомобили – Lexus GS;

Пълноразмерни автомобили – Kia Cadenza; Компактни спортни автомобили – Mini Cooper S; Спортни автомобили – Ford Mustang Премиум спортни автомобили – Porsche 911; Компактни миниванове – Kia Soul; Миниванове – Chrysler Pacifica; Малки кросоувъри – Kia Niro; Малки премиум кросоувъри – Mercedes-Benz GLA; Компактни кросоувъри – GMC Terrain; Компактни премиум кросоувъри – Porsche Macan;

Средноразмерни кросоувъри – Kia Sorento; Средноразмерни премиум кросоувъри – BMW X6; Големи всъдеходи – Ford Expedition; Големи премиум всъдеходи – Infiniti QX80; Средноразмерни пикапи – Nissan Navara; Големи пикапи – Chevrolet Silverado;/Факти/

Прокуратурата атакува незаконни „паяци“ и „скоби“

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Върховна административна прокуратура атакува незаконни „паяци” и „скоби” , въведени от някои общини, съобщават от институцията. От ВАП е извършена проверка по реда на надзора за законност спрямо разпоредби на подзаконови нормативни актове,

приети от общински съвети, с които се налагат ограничения, забрани и санкции, свързани със с пирането, престоя и паркирането на превозни средства. Според Закона за движение по пътищата службите за контрол могат да използват „скоби“ и преместват коли без знанието на собственика чрез „ паяци“ при наличие на стриктно формулираните предпоставки. ВАП иска отмяна на разпоредба, нарушаваща право на социално подпомагане

При проверката на ВАП са разкрити разрешения, с които прилагането на принудителната мярка е възможно и при условия, несъществуващи в закона,

например при престояване на задържаното със скоба возило в зоните за платено паркиране за време в повече от платеното.

Намерени са и наредби на общински съвети, с които се регламентират състави на административни нарушения в противоречие със закона.

Налице са дори случаи н а въвеждане на санкции в по-малък размер в сравнение със законовите при нарушаване на забраните за паркиране на пътни превозни средства в паркове, градини и зелени площи, както и на специално обозначени места, обслужващи хора с увреждания.

Открити са и общински наредби, уреждащи забрани за „престой“ и „паркиране“ в противоречие с разпоредбите на закона. ВАП установи 172 общински наредби, противоречащи на закона Подадени са 23 протеста до административните съдилища против

наредби, действащи на територията на общини Казанлък, Созопол, Шумен, Асеновград, Добрич, Монтана, Силистра, Кърджали, Велинград, Панагюрище и др.

Ефектът от проверката се открива в предприетите мерки за отстраняване на незаконосъобразните административни тежести за граждани и организации, както и за гарантиране на законосъобразността на санкционната дейност на териториалните органи на властта.

Проверката на Върховната административна прокуратура продължава./ДАРИК

ООН: Към 2100 г. българите ще са между 2.8 и 4.9 млн. души

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

България е една от държавите в света, чието население ще се понижи драстично през 21 век, сочи доклад на Икономическия и социален съвет на ООН, цитиран от бТВ. Според изчисленията до 2100 г. живеещите в страната ще бъдат 3.85 млн. души. Това са средните прогнозни стойности.

Докладът предоставя още оптимистични и песимистични прогнози. Според най-лошата прогноза населението на България в началото на следващия век ще бъде едва 2.8 млн. души. Най-оптимистичната предвижда в България към 2100 г. да живеят 4.9 млн. души.

Още през 2020 г. населението на страната ни се очаква да бъде под 7 млн. души, а между 2035 и 2040 г. ще бъде под 6 млн. души. Границата от 5 млн. души се очаква да бъде достигната през 2060 г.

В момента населението на Земята е 7.6 млрд. души, а през 2030 г. ще се увеличи до 8.55 млрд., през 2050 – до 9.77 млрд., а през 2100 г. – 11.18 млрд. души. До 2025 г. Индия ще измести Китай като най-населената страна в света, като в двете държави ще живеят съответно 1.45 и 1.42 млрд. души.
Населението на Индия ще продължи да нараства до 1,68 млрд. души през 2060 г., а след това ще намалее до 1.51 млрд. души през 2100 г.

Китайското население ще започне да намалява през 2035 г. и до края на века ще достигне 1,02 млрд. души.
През 2050 г. челната петица на най-населените държави в света ще бъде допълнена от Нигерия, САЩ и Индонезия. В топ 10 ще бъдат още Пакистан, Бразилия, Бангладеш, Демократична република Конго и Етиопия./mediapool.bg

Обмисля се поправка, според която шофьорските книжки да станат безсрочни

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Докато не бъдат факт новите улеснения на гражданите при контакт с администрацията, което се очаква да се случи още тази есен, никой от ангажираните с промените няма да излиза с отпуск. Това заръчал министър-председателят Бойко Борисов, стана ясно от думите на председателят на новата агенция „Електронно управление“ Росен Желязков пред Нова телевизия във вторник.

Като част от административната реформа в „Пътна полиция“ се обмисля да не се пререгистрират превозните средства, когато те бъдат купени от човек от друг град, съобщи Желязков. Не е изключено да се приеме и поправка, според която шофьорските книжки стават безсрочни, а не както сега да важат десет години.

Росен Желязков описа и как трябва да се случи услугата, смяна на собствеността на автомобил, при новата организация на работа. „Още след посещението при нотариуса, цялата информация за страните и моторното превозно средство се изпраща в КАТ. Там изготвят талона, на страницата си информират в кой ден и час човек може да отиде и да си го вземе. Всичко се плаща на пос терминал или по електронен път. От КАТ пращат данните в общината по местоживеене на новия собственик. Това е посоката, в която вървим“, обобщи Росен Желязков.

Той поясни, че електронното управление не е екзотика. „В идеалния вариант имате електронна идентичност. Заявявате, че искате да ползвате услугата, автентикира се вашата идентичност и оттам нататък започват да си общуват регистрите“, посочи Желязков.

Председателят на агенция „Електронно управление“ допълни, че МВР, ГРАО и Агенция по вписванията могат взаимно да ползват данните си, но не могат да започнат да предлагат повече електронни услуги, защото липсва електронната идентичност. Според Росен Желязков електронното управление е призвано да създаде цялата инфраструктура за промяна и трансформацията в администрацията. „Бягам от думата реформа, защото е втръснала на всички“, каза още той.

Росен Желязков уточни, че само, за да отпадне свидетелството за съдимост и тази справка да се прави автоматично, трябва да се променят над 40 закона и повече от 240 наредби. Според него електронното управление ще премахне задушаващата корупция.

Росен Желязков посочи, че в България се губят 26 млн човекочаса годишно в административни услуги. „Това е огромна загуба за икономиката“, обобщи той./mediapool.bg

Ваденето на свидетелство за съдимост отпада до две седмици

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Премиерът Борисов обеща административната тежест върху граждани и фирми да намалее скоро. Но не обясни защо възможности за електронен обмен на данни между администрациите, въведени още през 2009 г., така и не са заработили през трите му мандата оттогава досега.

До две седмици ще отпадне издаването на хартия на свидетелството за съдимост. Институциите, които изискват този документ, ще правят справки по служебен път от съдебните регистри. Новината за тази дълго отлагана мярка дойде след вчерашната среща на премиера Бойко Борисов и вицепремиера Томислав Дончев с кметове, държавни институции, браншови организации. На нея се обсъждаха мерки за намаляване на бюрокрацията и подобряване на обслужването на гражданите и фирмите.

Въпреки похарчените стотици милиони за електронно управление през последните години голяма част от регистрите на държавните институции продължават да не са свързани реално, стана ясно на срещата. 26 милиона човекочасове се губят всяка година за вадене на различни видове удостоверения. 80% от тях може да бъдат спестени, ако поне няколко базови регистъра на службите започнат да си обменят информация, посочи Росен Желязков, директор на Агенцията за електронно управление. За пример той даде Търговския регистър, кадастъра, регистрите на МВР и на ГРАО.

Служебният обмен на данни между институциите и намаляването на тормоза върху гражданите с изискване на справки от тях е законово изискване от години. Според вицепремиера Томислав Дончев обаче има „консенсусна съпротива“ ведомствата да не ползват технологичната възможност за електронен обмен, защото ревниво пазят регистрите си и се чувстват силни, когато издават документи. „Ще задължим всички да престанат да искат справки от гражданите“, заяви Дончев. Освен това в законодателството услужливо са пропуснати санкции, ако някой продължава да иска информация, която съществува в публичните регистри.

Има и примери, когато министрите не са направили необходимите нормативни промени, за да може администрацията да използва електронните услуги. Точно такъв е случаят със свидетелствата за съдимост, които годишно достигат 780 000. Според шефа на Агенцията за електронно управление Росен Желязков няма проблем всяка администрация да има достъп до регистъра, но за целта се налага това да бъде регламентирано в наредба.

Липсата на наредби, които да съгласуват работата между правосъдното и регионалното министерство, пък е причина да няма реална връзка между кадастъра и имотния регистър, стана ясно на срещата. Това затруднява изключително много ваденето на скици и разрешителни за строеж, за което се изисква представянето на 7 документа. По този повод премиерът Бойко Борисов заръча до две седмици проектите на наредбите да бъдат качени на сайтовете на двете министерства. Но така и не стана ясно дали общините ще престанат да искат скици само на хартия, въпреки че отдавна е въведена опцията за електронни скици.

За нежеланието на администрацията да улесни гражданите говори и факта, че от 2009 г. има софтуер, който може да свърже Нотариалната камара с КАТ и общините, без да се налага при покупка на автомобил хората да се разкарват между отделните ведомствата, за да получат талона си. Този софтуер не работи, защото не е създадена необходимата организация за обмен на данни. Технически процесът може да стане веднага, но необходима също корекция в наредба, посочи Росен Желязков. За поправка на този пропуск премиерът даде срок от един месец.

Проблемът с удостоверенията за данъчни задължения също е пример за разработена и функционираща електронна услуга, която не се ползва. Директорът на НАП Галя Димитрова призова общините да правят справките за данъчните досиета служебно, защото досега само 1% от издадените удостоверения, поискани от общини, са електронни./СЕГА

Кралски особи от Европа пристигат във „Врана“ на царски юбилей

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Членове на кралски фамилии от цяла Европа пристигат у нас за юбилейния 80-ти рожден ден на непризнатия български цар Симеон Сакскобургготски. На царското събитие, което ще се в двореца „Врана”, са поканени и представители на държавната и местна власт в България, съобщават от Kingsimeon.bg.

Сакскобургготски събира и бившата парламентарна група на НДСВ, министрите от неговото правителство, управлявало в мандата 2001-2005 г., общественици, бивши политически партньори, представители на бизнеса.

Почти цялото семейство на Симеон Сакскобургготски ще е тук за юбилея. От САЩ вече пристигна сестрата на Симеон – Мария-Луиза. Ден преди юбилея ще дойдат децата и внуците му. Те не са се събирали тук от 10 години, когато беше честването на 70-ата годишнина на Симеон II.

Ще отсъстват само Тирсо –малкият син на княз Кубрат и княгиня Карла, които по това време има изпити. Точно на 16 юни важен изпит има и техният среден син Лукас, който е студент по медицина.

Още през януари тази година Симеон Сакскобургготски изпрати писма до кралските фамилии в Европа, в което ги е уведомил, че се налага да ограничи гостите до родени през 1937 г. негови връстници. Изключение правят само наследниците на кралските фамилии на Балканите.

Това се налага тъй като присъствието в България на кралски двойки от действащи монархии е свързано с ангажиране на държавните институции и засилени мерки за сигурност на държавно ниво. А организираният прием е частен. За разлика от съседните ни държави, където кралските семейства работят заедно с висшите държавни институции в подобни случаи, у нас нямало такава практика.

Сред гостите от чужбина ще бъдат принцеса Маргарита и принц Раду от Румъния, принц Александър и принцеса Катарина от Сърбия, принц Никола от Черна Гора, принц Лека от Албания със съпругата му принцеса Елия, както и Осман Салаххадин Османоглу – единственият жив пряк потомък на турските султани Мурад V и Мехмед V.

От Испания ще пристигнат кралица София и сестра й принцеса Ирина. Крал Хуан Карлос, който също ще навърши 80 години след 7 месеца, няма да има възможност да присъства. Австрийската ерцхерцогиня Елена също ще уважи юбилея. Тук ще бъде и принц Андреас Сакск-Кобург-Гота, който е доайенът на фамилията. Той ще пристигне със специален самолет директно от град Кобург, Германия. Сред гостите ще бъде и принц Тусун от Египет, който е бил съученик на Симеон II в прочутия „Виктория Колидж” в Александрия.

От поканените ще отсъства княз Карел Шварценберг, който беше външен министър на Чехия. Той е връстник на Симеон Сакскобургготски и негов близък приятел. За съжаление, той няма да пристигне, поради факта, че точно на 16 юни в Чехия започват национални тържества по повод 400 години от основаването на династията Шварценберг в Бохемия.

Своите извинения вече поднесе и норвежката кралска двойка – Техни Величества Крал Харалд V и Кралица Соня, които през този месец посещават всички провинции в страната по повод общия им 80-годишен юбилей.

На 16 юни в катедралния храм „Св.Александър Невски” ще се състои Благодарствен молебен, възглавяван от Негово Светейшество Неофит, Патриарх Български и Високопреосвещените Митрополити на Светия Синод./inews.bg

ДПС оттегли подкрепата си за мажоритарния вот

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Въпреки че на вчерашното заседание на правната парламентарна комисия ДПС подкрепи Проекта за промени в Изборния кодекс, с който трябва да се въведат мажоритарни избори, днес от партията обявиха, че ще гласуват против. Политическата сила е взела решението си на извънредна среща на ръководството късно снощи.

Проектът за промени в Изборния кодекс вече е в дневния ред на парламента и ще бъде разглеждан в пленарната зала в четвъртък. Той беше подкрепен от ГЕРБ, ДПС и „Воля“. Двамата депутати от Движението за права и свободи в парламентарната комисия – Хамид Хамид и Йордан Цонев, гласуваха „за“, като против бяха единствено представителите на БСП и „Обединени патриоти“.

Депутатът от ДПС Четин Казак уточни пред Би Ти Ви, че е имало „сериозен и разгорещен дебат“, в който безспорно имало аргументи за подкрепа на мажоритарния вот от гледна точка на тяснопартийния интерес на политическата сила.

„В крайна сметка надделя за пореден път националния интерес и ДПС реши да не подкрепи мажоритарния вот точно в този му вид. Хамид Хамид не се е объркал при вчерашното си изказване, а е изразил личното си мнение“, заяви Казак.

Законопроектът на ГЕРБ е за въвеждане на мажоритарна изборна система с абсолютно мнозинство в два тура чрез създаване на 240 едномандатни изборни района в страната. За българите в чужбина се предвижда да се регистрират предварително по интернет и гласовете им ще се разпределят по „местоживеене“ в България.

Законопроектът за Изборен кодекс на ДПС беше отхвърлен от комисията. Той предлага Централната избирателна комисия да провежда жребий за номерата на партиите веднага след изтичане на срока за регистрация за избори, а след това партиите да имат право при регистрация на листите да нямат кандидат под изтегления номер. Така би се решил „феноменът 15/15“. В законопроекта се предлагаше още предизборната агитация да може да се води и на език, различен от българския, но при осигурен превод, премахване на задължителното гласуване, както и на квадратчето „Не подкрепям никого“ и т.н./Дневник