Архив на категория: Акценти

Около 2/3 от България е икономическа пустиня

Малко над една трета от територията на България е покрита от 20-те икономически центъра, в които се произвежда 86% от продукцията на страната. С други думи – около две трети от страната е, образно казано, икономическа пустиня с изключение на неголям брой оазиси, в които се генерират останалите 14% от продукцията у нас.

Това показва проучването на
Института за пазарна икономика – „Икономическите центрове в България“, осъществено с помощта на фондация „Америка за България“ и представено в четвъртък.
Икономическото райониране не се покрива с административното деление на страната. Отсъствието на останалите райони от картата не означава, че в тях няма икономическа активност, инвестиции и перспективи за развитие, уточниха авторите на изследването Десислава Николова, Адриан Николов, Петър Ганев и Явор Алексиев.

Целта на проучването е оформянето на успешни инвестиционни дестинации. Това, което се вижда, е че на юг икономическите центрове са свързани с „топла връзка“ по между си посредством магистралите „Тракия“ и „Марица“ и преливат един в друг, докато на север са отделни острови, поради липсата на връзка, коментира Десислава Николова пред Mediapool. Според нея европейските фондове не помагат за преодоляване на икономическите дисбаланси между отделните региони, а напротив – само ги усилват.

Няколко са основните причини за дебалансирано икономическо развитие. Едната е свързана с централизирането на приходите в държавата и вторичното им разпределение от София. Това „връзва“ ръцете на общините да привлекат инвестиции и да осигурят работни места, за да останат хората по родните си места. Другата е липсата на държавна политика при изграждането на икономически структури и съответната инфраструктура. Работи се на парче, запушват се дупки или се одобряват проекти по политически причини, а в същото време региони с потенциал да развиват силна местна икономика са оставени на доизживяване. И не на последно място е демографската криза. Така на практика София, Пловдив, Варна и още един – два центъра „изсмукват“ не само икономиката, но и хората от регионите.

При втория кабинет на Бойко Борисов беше одобрена програма за западналите региони именно с цел да се преодолее дебалансираното развитие на страната. Документът обаче остана само на хартия без предприемането на реални стъпки. Сега обещанието на Борисов по време на третия му кабинет е поне да бъде изградена магистрала „Хамус“, която да свърже София с Варна, както и да започне строителството на скоростните пътища Велико Търново – Русе и Видин – Ботевград.
Икономическите центрове привличат инвестициите и хората
Общият брой на икономическите центрове в страната е 20, като тяхната големина, териториален обхват и секторен профил са изключително разнообразни, според доклада на ИПИ, който ги разделя на три основни вида. Едните са големи, които имат много силно ядро и огромна периферия. Тук попадат „София“ и „Пловдив“. По-малки центрове, които имат периферия, но тя често се ограничава само до съседни общини. Такива например са центровете „Русе“, „Плевен“ и „Шумен“. Специфични икономически центрове, които са съседни и с множество допирни точки, макар и да имат силно ограничена или дори никаква периферия, са центровете „Габрово – Севлиево“, „Стара Загора“, „Казанлък“ и „Раднево“ например.

Особено интересно е, че процесът на концентрация на икономическа активност в центровете продължава в последните години, посочи Десислава Николова. През 2011 г. в откроените 20 икономически центъра е била отчетена 85% от произведената продукция в страната, а пет години по-късно този дял нараства с 1 процентен пункт.

Продължаващото привличане на капитал и хора към тях заради подходящата инфраструктура, големината на пазара, синергиите със съществуващия бизнес, социалната среда и други фактори вероятно ще подхранва тази тенденция на концентрация на икономиката на страната и занапред, прогнозира тя.

Двадесетте икономически центрове са привлекли 81% от всички преки чуждестранни инвестиции у нас до края на 2015 г. Сходна е картината и с другия основен показател за инвестиции – ежегодните разходи за дълготрайни материални активи (ДМА). Три четвърти от всички годишни разходи за ДМА (2015 г.) се правят в тези 20 центъра.
В тях работят три четвърти от наетите (75%) в икономиката през 2015 г. В същото време в центровете живеят 62% от населението на страната през 2016 г. Това означава, че над една трета от хората в България са извън икономически най-активните и перспективни територии.

Освен повече продукция, икономическите центрове концентрират и все повече население като относителен дял от общото население на страната. През 2000 г. в тях е било състредоточено 59% от населението, а през 2016 г. този дял вече е с 3 процентни пункта по-висок.

В близко бъдеще половината от продукцията ще е произведена в София

Без изненада, най-големият икономически център е този около столицата. Той е най-мащабен по територия, население, произведена продукция, инвестиции и работещи в него.

София се отличава и с наличието на вторично ядро – Перник, което е уникална особеност само на този център. Това е така, защото община Перник едновременно привлича трудови мигранти от околни на нея общини и самата тя е донор на всекидневна миграция към столицата, при това в много големи размери. Перник е общината с най-висока отрицателна нетна трудова миграция в страната, посочи Явор Алексиев.
В център „София“ се произвежда 43% от общата продукция за страната (по последни данни за 2015 г.). Като цяло център „София“ обхваща 18 общини и в него работят около една трета от наетите в икономиката. Центърът е много привлекателен и за чужди инвестиции – 55% от всички преки чужди инвестиции в българската икономика са в него (по данни от 2015 г.).

Тук безработицата е най-ниска (3.5% през 2016 г.), а заплатите са вторите най-високи (1174 лв. средна брутна месечна заплата през 2015 г.) след относително малкия център „Козлодуй“, в който високото заплащане в ядрената централа оказва сериозна тежест върху средните заплати за района.

В център „София“ освен това се вижда концентрация на високообразовани хора, като висшистите са с най-голям дял от местното население – около една трета спрямо средно една пета за страната. Качеството на образованието, измерено чрез резултатите от матурите по български език и литература, също е най-високо в центъра „София“ – 4.48 през 2016 г. (спрямо 4.17 за страната), което говори за възможността на центъра да запази значителен дял на висококвалифицираното население.
„Топла връзка“ между центровете в Южна България

Другите относително големи по мащаб центрове в страната са оформени около ядрата на общините Пловдив, Бургас и Варна.

Но дори и вторият по големина на продукцията център – „Пловдив“, е близо пет пъти по-малък по производство спрямо „София“. Сумарната продукция на трите центъра („Пловдив“, „Бургас“ и „Варна“), както и броят на наетите в тях са малко повече от половината на тези за широкия икономически център около София, а чуждите инвестиции (с натрупване) до момента са около една трета от тези в столицата.

Центърът около Пловдив, който е вторият най-голям в страната, обхваща 12 общини и в него се генерира близо една десета от производството в страната.

Заради големите инвестиции през последните години и привличането на човешки капитал от все по-далечни общини, Пловдив е отбелязал един от най-високите темпове на растеж на продукцията сред икономическите центрове за последните пет години. През 2015 г. продукцията на център „Пловдив“ е била с 39% повече спрямо 2011 г., което е вторият най-висок ръст за периода след 40-процентното нарастване за далеч по-малкия център около Русе.
Любопитното е, че на юг от Стара планина между всички центрове има „топла връзка“, т.е. те се преливат един в друг, посочи Десислава Николова.

Плавното преливане от център в център в Южна България навежда на мисълта, че след още няколко години границите между някои от тях вече може и да не съществуват. Например център „София“ в източна посока се прелива в център „Пазарджик“, който от своя страна се прелива в център „Пловдив“, а недалеч от него се намира център „Хасково“, който има сравнително бързо растящо ядро, но към момента няма периферия.

„Хасково“ обаче вече официално се позиционира като част от „Тракия икономическа зона“ (ТИЗ), която се оформи последните години около Пловдив и обедини шест индустриални зони. „Хасково“ също може да се причисли към конгломерата от центрове по оста „София“ – „Пазарджик“ – „Пловдив“.
Конгломератът от центрове в Югозападна и Южна Централна България започва да се разраства и на изток. През пролетта на 2017 г. бе съобщено, че ТИЗ ще се разширява и към Бургас. Предвид това няма да е изненада появата на един икономически суперцентър в Южна България по оста „София“ – „Пазарджик“ – „Пловдив“ – „Хасково“ – „Бургас“, посочи Николова.
От друга страна, в района около Стара Загора по методологията на ИПИ се обособяват четири икономически центъра – „Сопот“, „Казанлък“, „Стара Загора“ и „Раднево“. Към тях можем да прибавим и „Гълъбово“, където данните от последните години сигнализират за появата на нов център, който обаче все още не е прехвърлил заложните прагове. На практика обаче тези пет центъра предвид тяхната териториална близост, инфраструктурна и икономическа свързаност са част от един по-широк икономически център с преобладаващо индустриален профил около Стара Загора. Това естествено оформяне на икономически център около Стара Загора е и причината за започналата работа на местните власти по обособяването и позиционирането на индустриална зона „Загоре“, която ще бъде първият опит за репликиране на успешния модел на „Тракия икономическа зона“. Центровете около Стара Загора са сравнително равномерно развити между петте основни ядра. Този район има неизползван потенциал да се развие и в сферата на информационните технологии и аутсорсинга по примера на Пловдив, което е важно за задържането на висококвалифицирани млади хора в областта, смятат от ИПИ.

Икономически острови на север от Балкана

Центровете в Северна България са по-скоро острови на висока икономическа и инвестиционна активност, заобиколени от големи територии с ниска активност и слаба икономика, коментира Десислава Николова.

Единственото изключение е конгломератът от няколко центъра в Североизточна България, които са свързани помежду си – „Варна“, „Шумен“ и „Търговище“ и обхващат общо 17 общини, от които 10 попадат в икономическия център около Варна. Вероятно липсата на магистрала на север от Стара планина също допринася за това положение.
Липсата на добри и бързи инфраструктурни връзки между Северна и Южна България е друг фактор, който влияе на границите на икономическите центрове в страната, показва анализът на ИПИ. Така например се наблюдава струпване на няколко икономически центъра в Централна България от двете страни на Стара планина. На юг от Балкана това са споменатите центрове около Стара Загора, а на север са разположени други два икономически центъра – „Габрово – Севлиево“ и „Велико Търново“. Липсата на адекватна инфраструктурна свързаност през планината възпрепятства връзките между икономически активните територии от двете страни на планината и ограничава потенциала им за растеж, смятат от ИПИ.

Икономическият център „Габрово – Севлиево“ се състои от две ядра, обединени заради географската си близост и относително високата трудова миграция помежду им. Центърът няма периферия, а профилът му е изявено индустриален. Все пак той е сред относително по-малките, с дял в местната икономика от малко над 1%.

Другият икономически център е около Велико Търново, който също е малък. Състои се от една община ядро – Велико Търново, и периферия, която също е представена от една община – Лясковец.

Освен тези два центъра, в северната част на страната се оформят още четири с относително ограничен мащаб. Това са тези около ядрата Русе, Плевен, Козлодуй и Добрич.
Центърът около Добрич обхваща само община Добрич-селска като периферия и е по-скоро следствие от относително малката площ на община Добрич-град и от факта, че Добрич-селска огражда града от всички страни. По този начин община Добрич-селска е естествена част от местната икономика на община Добрич-град и границите между двете са по-скоро чисто административни, отколкото икономически. Аналогична е ситуацията с относително малката по площ община Ямбол и обикалящата я околовръст община Тунджа, която е част от Ямболския икономически център, както и с община Сопот и ограждащата я община Карлово, като последната се е превърнала в естествена периферия на Сопот.
Сред споменатите икономически центрове на север като най-голям по произведена продукция се откроява „Русе“ с неговия дял от около 3% в производството на страната.

Той се нарежда на второ място в Северна България след центъра около Варна и на 5-о място в страната. Центърът около Русе обхваща 5 общини и в него работят близо 3% от наетите в икономиката (за 2015 г.)./mediapool.bg

Всеки срещу всеки във войната с износа на лекарства

„Това лекарство го няма, няма го и в складовете“ – повечето хора са чували подобно обяснение от фармацевта в аптеката, ако не лично, то отправено към човек от опашката преди него. Една от основните причини е т.нар. паралелен износ на лекарства, при който медикаменти се изнасят заради ниските им цени от едни държави в ЕС за други, където биват продавани, понякога с пъти разлика в цената. Политика, която се насърчава на европейско ниво, като част от свободното движение на стоки.

Колко често ще чуваме занапред оправданието, че определено лекарство го няма, зависи в голяма степен от това, което депутатите ще решат, а държавните институции ще изпълнят в следващите седмици и месеци.

Втори опит: Три години по-късно и няколкостотин милиона отгоре

Три години след като въведените от парламента при кабинета „Орешарски“ ограничения срещу паралелния износ на лекарства бяха отменени от Конституционния съд , а през това време размерът на реекспорта се е удвоил, сега на ход да разрешава проблема е мнозинството на ГЕРБ.
Докато през 2013 размерът на паралелната търговия с лекарства у нас се оценяваше на около 85 млн. лева легален реекспорт и още поне толкова нелегален, то сега се смята, че е достигнала 400 млн. лева, от които отново половината се смята за нелегален износ. През този период освен оборотите се увеличиха и фирмите, занимаващи се реекспорт, като тези, които го правят легално и уведомяват Изпълнителната агенция по лекарствата, са около 30, а за останалите може само да се гадае.
Тъй като България реферира цените на лекарствените продукти към най-ниските цени от 17 държави- членки , някои медикаменти, които у нас се продават значително по-евтино отколкото в страни от Западна Европа, се оказват изключително атрактивни за износ.

Най-изнасяни са около 50 медикамента, основно за диабет, ревматоиден артрит, онкологични заболявания, астма и някои редки болести./mediapool.bg

Бизнесът е против да се наливат пари на МВР без реформи

Работодателите искат съкращаване на чиновниците за сметка на повишаване на заплатите на полицаите, които работят очи в очи с криминалната престъпност.

Трябва рязко да се съкрати администрацията за сметка на полицията, смятат работодателите
Иво Григоров.

Проблемите в МВР няма да се решат с отпускането на още 100 млн. лв. за полицейски заплати. Вътрешното министерство е едно от най-нереформираните и свръхнаселените и пари не бива да се отпускат без реформи. Това е записано в позиция на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) по повод обещанието на премиера Бойко Борисов да се дадат пари за увеличение на полицейските заплати само и само да спрат протестите по време на европредседателството.
„Година след година всички наблюдаваме постоянния натиск за увеличаване на разходите за сектор „Сигурност“. Пак година след година ние НЕ забелязваме подобряване на усещането на гражданите за гаранции за собствената им сигурност или за защитата на тяхното имущество.

Сектор „Сигурност“ и по-специално МВР си остават НЕреформирани и „свръхнаселени“. Едновременно с това обещаната превенция на престъпността остава на ниско ниво, а разкриваемостта не бележи ръст“, пише в позицията на бизнеса.
Работодателите припомнят, че България е сред страните, които отделят най-много средства за сектор „Сигурност“, а в същото време разкриваемостта е ниска. Според тях разходите за сигурността се нуждаят не от повишаване, а от преосмисляне на начина им на харчене.

Според бизнеса трябва рязко да се съкрати администрацията в МВР и с парите да се увеличат заплатите на полицията. АОБР вижда изхода в рязко съкращаване на чиновническите длъжности за сметка на повишаване заплатите на хората, които работят „на терен“ – очи в очи

с криминалната престъпност. „Това е огромен резерв за повишаване броя на хората, които работят на терен, за увеличение на заплатите им и за рязко подобряване на техническата им осигуреност“, пише в позицията.
Работодателите призовават управляващите да направят радикална реформа в сектор „Сигурност“ и да спрат с безсмисленото наливане на средства без задължение за ефективност.

Асоциацията заявява, че подкрепя честните полицаи, които имат основания за недоволство най-вече когато става дума за екипирането им и за неясноти и непрозрачност при провеждане на обществени поръчки.

ЦИТАТ
„Реалната икономика е принудена да издържа, образно казано, още едно МВР в лицето на частните охранителни фирми, които охраняват собствеността на предприятията. И преди, и сега по парадоксален начин частните охранители се справят по-добре със задачите си при много по-ниско заплащане на служителите им, които изобщо нямат привилегиите на служителите на МВР.“/Сега

Граждани протестираха и днес срещу решението за Пирин

коло 1000 души протестираха и днес срещу решението за промяна в плана за управление на Национален парк „Пирин“, което ще улесни строителството на 48% от територията му. Под надслов „Няма да дадем Пирин на мафията“ гражданите се събраха в 16 ч. на площад „Александър Батенберг“ и извървяха разстоянието до пл. „Народно събрание“.

Пред БНР и Би Ти Ви протестиращите подчертаха, че не са екоактивисти, а граждани, притеснени от решението, което не ограничава възможностите за строителство единствено до втори кабинков лифт. Те искат отмяната му, оставката на министъра на околната среда и водите Нено Димов и преразглеждане на сега действащия концесионен договор с „Юлен“ АД./Дневник

България не е напреднала достатъчно, за да влезе в еврозоната, обяви Юнкер

България е осъществила напредък в усилията си да приближи икономиката си до тези на страните от еврозоната, но все още ѝ предстои работа и направеното не е достатъчно. Това обяви председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер в София, цитиран от „Ройтерс“.

На заседание на еврокомисарите с българските министри в Националния дворец на културата ден след като България формално започна председателството на Съвета на Европейския съюз той похвали успехите на България в областта на публичните финанси. По думите му всички членки на евросъюза трябва първо да покрият критериите, ако искат да приемат еврото. „Не съм казвал, че България автоматично ще е следващият член на еврозоната, но тя се движи в правилната посока,“ каза Юнкер. Сред причините той изтъкна, че „безработицата спада, бюджетната ситуация е силна, така че, ако говорим за истинска конвергенция, България е постигнала напредък.“

„Това още далеч не е достатъчно и нашите български приятели го знаят, но когато стане дума за истинска конвергенция, има истински напредък“, повтори председателят.
Коментарите на Юнкер следват изявлението на финансовия министър Владислав Горанов, който вчера обяви, че София иска още това лято да подаде документи, за да стане част от т.нар. механизъм ERM-2, който да подготви България за членство в еврозоната.

Председателят на еврокомисията добави, че е сигурен, че „България ще или трябва да се присъедини към него възможно най-скоро.“

Престоят на страна кандидат в ERM-2 е поне 2 години, а Горанов казва, че България не бърза и може да остане в механизма като наблюдател на част от институциите на еврозоната. „Готови сме да чакаме, докато сме напълно готови – колкото години се налага“./Дневник

Откриването на европредседателството: концерт, протести и блокирани улици

С официална церемония и концерт в Народния театър „Иван Вазов“тази вечер ще бъде открито българското председателство на Съвета на Европейския съюз . В София пристигат лидерите на Съвета на Евросъюза – Доналд Туск, и на европарламента Антонио Таяни, както и всички членове на Еврокомисията, начело с Жан-Клод Юнкер.

От българска страна в церемонията ще участват шефът на парламента Цвета Караянчева, президентът Румен Радев, премиерът Бойко Борисов и министрите от кабинета му, представители на различните власти.
Събитието ще бъде съпроводено от
две шествия и седем протестни митинга по различни теми.

Те, както и засилените мерки за сигурност около гостите, се очаква да доведат до сериозни затруднения при движение в центъра на столицата, особено във вечерните часове.

Заради придвижването на делегациите между летището, НДК и Народния театър, периодично ще се спира движението по булевардите
„Брюксел“, „Цариградско шосе“ и България. От сряда в района на театъра е забранено паркирането и преминаването на автомобили , като ограниченията ще останат до късно вечерта на 12 януари.

Осигуряването на сигурността на гостите на официалното откриване и участниците в протестните прояви,
мобилизира столичната полиция . От СДВР отказаха да съобщят колко полицаи ще бъдат ангажирани с охрана на събитията в четвъртък, но подчертаха, че те ще са достатъчни.

Протести: от 11 до 20.30 ч.

Първият за деня митинг ще е между 11 и 13 ч. пред парламента. Той ще е в подкрепа на „Истанбулската конвенция“ . Заради него ще бъде затворен бул. „Цар Освободител“ от Софийския университет до ул. „Георги Раковски“ (виж картата).
Също в 11 ч, в градинката между Софийския университет и парламента, е началото и на протестния митинг за правата на пенсионерите, организиран от Софийски социален форум. Обявената продължителност е един час.

Началото на митинга на Гражданска инициатива за Суверенитет на България и държавите по света е в 17 часа, а заявената продължителност е два часа. Протестиращите искат закриване на „Колониалния ЕС“ и създаване на нов Съюз на суверенни европейски държави.

Сборният пункт е на площад Александър Невски, като амбицията на организаторите е да направят факелно шествие до парламента.
От Столична община обаче са дали разрешение само за митинг, но не и за шествие. Проблемът може да се реши и от само себе си, тъй като до 22 часа снощи, във „Фейсбук“ групата на проявата, присъствие бяха заявили по-малко от 40 души.

Между 16.30 и 19 часа полицейските синдикати ще организират мини-митинги по пътя на еврочиновниците от летището до центъра. Организатор е Синдикалната федерация на служителите в МВР. Първият сборен пункт е на спирката на „Окръжна болница“, а вторият е на Орлов мост.

Третият протест ще е вечерта пред Телефонната палата на ул. „Гурко“. В протестите могат да участват само служителите на реда, които са почивка.

Най-затруднено ще е движението между 18 и 19 ч.
Тогава тръгват две отделни шествия, които ще минат по ключови пътни артерии в центъра на София и ще са най-масовите протестни прояви.

В 18 ч., от ъгъла на булевардите „Витоша“ и „Патриарх Евтимий“, тръгват поддръжниците на разширяването на ски зоната в парк „Пирин“. Тяхното шествие под наслов
„Искам да карам ски“ ще приключи на пл. „Св. Ал. Невски“ с концерт
(виж маршрута на картата ). Сред обявените изпълнители са шампионите по бийтбокс Skiller & Atesh, брейкденсърите от Pachoville Crew и Sofia City Breakers. Елица Тодорова, братя Пищолски, Тита и DJ Sprite.

Организаторите рекламират участието на популярни личности от спортните среди. Сред заявилите подкрепа за инициативата са Христо Стоичков, Любо Ганев, Мария Гроздева, Наско Сираков, Петър Попангелов, Радослав Янков, Ирина Никулчина, Лъчезар Танев, Димо Тонев, Томас Лафчис, Илиана Раева и други.

В 18.30 ч. пред паметника на „Патриарх Евтимий“ се събират противниците на строежите в парка. Тяхното четвърто по ред шествие
„Спаси Пирин“, този път ще мине по различни точки и улици, тъй като обичайният им сборен пункт и маршрут сега са заявени от контрапротестиращите. Днес природозащитниците ще поемат по бул. „Васил Левски“, ул. „Гурко“, покрай сградата на Европейската комисия на ул. „Г.С. Раковски“, бул. „Патриарх Евтимий“ и ще приключи пред войнишкия паметник в градинката пред НДК.

Шествието има разрешение да стигне до пл. „Руски паметник“, но не е ясно дали ще бъде изминат целият маршрут. Причините за недоволството на природозащитници и гражданите е решението на кабиента от края на миналата година, което отваря възможност за строителство на големи нови площти от територията на национален парк „Пирин“ с няколко корекции в неговия план за управление. Решението погазва Закона за защитените територии и Европейската директива за природните местообитания, застрашава едно от най-ценните природни места в България и дава зелена светлина за изсичане на вековни гори и мащабно строителство в Пирин, подчертават протестиращите. Идентични протести в защита на Пирин ще има паралелно в още 16 града в страната, както и в Лондон и Брюксел.

Също в 18.30 ч. на Попа е заявен и протест под наслов „Граждани срещу произвола на частните съдебни изпълнители“.

От СДВР препоръчаха на софиянци да избягват центъра. Като най-удобен транспорт през деня се очертава метрото, което не се влияе от задръствания и затворени улици./Дневник

Открит е трупът на заподозрения за шесторното убийство

Открито е тялото на 56-годишния Росен Ангелов, когото полицията издирваше 4 дни заради шесторното убийство в Нови Искър.

По първоначални данни на МВР Ангелов се е самоубил с малокалибрено огнестрелно оръжие със заглушител. Тялото е намерено в къща във вилната местност до село Луково, където полицията издирваше обвиняемия за тежкото престъпление. Полицията и военните се натъкнали на трупа, след като започнали физически да претърсват къщите в района, обяви главният секретар на МВР Младен Маринов.

Заради издирването на Ангелов в последните дни няколко района на Искърското дефиле бяха отцепени. В търсенето се включи и армията, бяха използвани хеликоптери и дронове. Маринов обяви, че специалните части и техниката в района постепенно ще бъдат изтеглени./bnr

/БТА/ Реставрираната българска църква „Св. Стефан“ в Истанбул беше тържествено открита в присъствието на българския премиер и турския президент

На официалната церемония присъстват Вселенският патриарх Вартоломей Първи, Българският патриарх и Софийски митрополит Неофит и главният мюфтия на мюсюлманите в България Мустафа Хаджи.

В официалната българска делегация са вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева, министрите Боил Банов, Емил Караниколов, Румен Порожанов, посланикът ни в Турция Надежда Нейнски, депутати. От турска страна са министър-председателят Бинали Йълдъръм, министърът на външните работи Мевлют Чавушоглу и кметът на Истанбул Мевлют Уйсал.

На церемонията присъстват представители на българската общност в Истанбул и стотици гости. Събитието протича при засилен медиен интерес и изключени мерки за сигурност.

С пожелания новата година да е мирна и да има просперитет за двата народа се обърна министър-председателят Бойко Борисов към турския си колега Бинали Йълдъръм. /БТА/

КАТ започва да спира от движение автомобили заради вредни газове

В техническия пункт на столичния КАТ бе представен уред за проверка на отработените газове от моторни превозни средства при извършване на регистрация и текущ контрол. Газ анализаторите са предоставени на Столичната дирекция на вътрешните работи от Столичната община.

Протестите на софиянци срещу мръсния въздух дадоха първи резултат. Столичната полиция започва проверки на нивата на изхвърлените от автомобилите газове. Катаджиите вече имат модерни газ анализатори, дарени от общината, с които ще правят замервания. Ако се установи нарушение, пътната полиция може да спре колата от движение и да я възстанови едва когато собственикът я прекара през сервиз за ремонт.

От КАТ възнамеряват да спират единствено старите коли, от чиито ауспуси видимо излизат изгорели газове, както и тунинговани автомобили с реконструкции на двигателя, заради които нивото на отделяния въглероден двуокис е изключително голямо.

От вчера пътната полиция започна да проверява автомобилите за вредни емисии с предоставените й уреди, които струват 70 хил. лв. Пет от тях ще обслужват десетте канала за регистрация на техническия пункт в София. Ако газовете на съответното МПС не отговарят на допустимата норма, то няма да бъде регистрирано.

Останалите два анализатора ще бъдат мобилни и ще бъдат поставени в патрулни автомобили, които ще спират за техническа проверка целенасочено стари автомобили, съобщи началникът на столичния КАТ Тенчо Тенев. „След като се направи проверката, се прави разпечатка с едно специално устройство, което тези дни ще ни бъде доставено. Сега имаме такива устройства, но са само за техническия пункт, така че са ни нужни мобилни устройства, принтери, които ще са към газ анализатора“, обясни Тенев.

Мобилните проверки ще започнат след няколко дни. С тях ще работят два екипа в цяла София. „Когато колегите спрат автомобила на пътя и констатират стойности над допустимите, ще бъде съставен акт на водача“, разясни Тенев.
Тенев каза още, че постоянно се регистрират стари автомобили над 15-20 г. – това били между 5 и 10% от новодошлите коли в столицата. Той добави, че между тях има и такива, които са доста добре поддържани и имат всички елементи, които да намалят нивото на вредните газове.

В МВР влязоха в противоречие за това какво ще се случва с колите, които влизат в КАТ за първа регистрация, но не отговарят на нормите за изхвърлени газове. Първо зам.-шефът на СДВР Антон Златанов заяви, че ще им се отказва регистрация. След това Тенев го опроверга и обясни, че КАТ всъщност няма право да откаже регистрация. Може обаче да спре колата от движение веднага след като я регистрира. Полицаите ще отнемат малкия регистрационен талон и ще го връщат чак когато автомобилът бъде ремонтиран.

По настояване на общината КАТ ще даде възможност на шофьорите в рамките на месец да проверят сами колите си за замърсяване в техническия пункт.

„София е добър старт, но ако не го направим в цялата страна, няма да има необходимия ефект. Това е добра първа стъпка и трябва да има и следващи за пунктовете за технически преглед, контрол върху сервизите и по пътищата“, заяви министърът на околната среда Нено Димов. Той щял да преговаря с Европейската комисия да се намери финансиране за още уреди в страната.

Не е ясно до какви резултати ще доведат проверките на КАТ, но това е една от малкото мерки за въздуха в София. Досега общината не е осъществила нищо от програмата си, която е насочена единствено срещу шофьорите – безплатен градски транспорт в дните с много мръсен въздух, поскъпване на синята зона, спиране на движението в центъра. На сайта на общината се появи системата за ранно предупреждаване за замърсяване на въздуха. Тя е разработена от БАН, но месеци наред общината не я пускаше, защото не бяха уточнили мерките за борба със замърсяването на въздуха.

Около 60% от замърсяването идва от изгорелите газове, а за останалите 40% е виновно битовото отопление на твърдо гориво – по последни данни на университета по архитектура и строителство почти 55 хил. домакинства в София се отопляват с нафта, въглища или дърва. Отделен е проблемът с гумите, текстила и другите отпадъци, които се горят в ромските махали. По този въпрос не реагира нито общината, нито полицията./Сега