Архив на категория: Издателство МаК

Корпоративна култура – основното стратегическо предимство, Ерик Фламхолц, Ивон Рандъл

КОРПОРАТИВНА КУЛТУРА – ОСНОВНОТО СТРАТЕГИЧЕСКО ПРЕДИМСТВО
Ерик Фламхолц, Ивон Рандъл

Стр.    320
Цена: 18 лв.
ISBN:  978-954-858-536-1

„Корпоративна култура – основното стратегическо предимство“ от Ерик Фламхолц и Ивон Ранъдл е актуално, утвърдено и влиятелно заглавие в сферата на мениджмънта и организационното развитие.

Тази книга има за цел да доизгради и да допълни представите, като едновременно с това запълни празнотата в съществуващата литература. Тя се базира на различна гледна точка в сравнение с предишни книги по темата. В нея корпоративната култура се възприема като двигател или решаващ фактор за корпоративното финансово представяне (финансовите резултати като печалба или загуба) и като източник на устойчиво конкурентно предимство.

Специално внимание в книгата е отделено на лидерството в управлението на корпоративната култура, включително на важната роля, която трябва да играят хората на високи управленски позиции и работещите в отдел „Човешки ресурси“.

Книгата предоставя теоретически обоснован, но и практически полезен метод за управление на корпоративната култура. Освен това предлага и примери, които предоставят идеи в дълбочина как трябва да постъпят компаниите, за да управляват корпоративната си култура.

„Корпоративна култура: основното стратегическо предимство“ ще помогне на компаниите и техните ръководители да разберат как да усъвършенстват процеса на управление на културата и да я превърнат в истински невидим капитал.

 

Всесилната държава: възходът на тоталната държава и тоталната война, Лудвиг фон Мизес

ВСЕСИЛНАТА ДЪРЖАВА: ВЪЗХОДЪТ НА ТОТАЛНАТА ДЪРЖАВА И ТОТАЛНАТА ВОЙНА
Лудвиг фон Мизес

Стр.    432
Цена: 15 лв.
ISBN: 978-954-858-537-8

„Всесилната държава“ е един от най-влиятелните трудове на либертарианската социална мисъл. Авторът критикува идеологията на етатизма и социализма, използвайки за пример възхода на нацизма. Мизес подлага на безпощадна критика и икономическия интервенционизъм, централното планиране, социалната държава и опитите да се създаде световно правинелство. Това прави „Всесилната държава“ фундаментално важна за всички, които се интересуват от философия, икономика и политически науки.

Във „Всесилната държава“ Лудвиг фон Мизес за първи път поставя нацизма, етатизма и национализма в широкия контекст на международните отношения от края на XIX век до световните войни. Анализът се развива на богат исторически фон и завършва с провокативен план за бъдещето.

Според Мизес нацизмът е ортодоксален социализъм, а корените и на двата трябва да се търсят в етатизма – тоест, в стремежа на държавата да поеме първостепенна роля в икономическите дела. Разполагащият с военна сила етатизъм еволюира в национализъм, твърди Мизес. Рано или късно всеки национализъм става агресивен като германския.

Германският агресивен национализъм се отличава от този на другите европейски страни с факта, че германският народ смята себе си за най-силния в Европа, поради което се стреми към завоюване на Lebensraum (жизнено пространство). Той е явление, което съществува едва от края на 19 век след създаването на единна – и следователно силна – германска държава.

„Всесилната държава“ разкрива  в пълна степен огромното историческо познание и ненадминатото разбиране на икономическите принципи, които притежава Лудвиг фон Мизес. Книгата е незаменим наръчник за разбирането на европейскaта история от XIX и ХХ век.

Всичко е заради исляма, Глен Бек

ВСИЧКО Е ЗАРАДИ ИСЛЯМА
Глен Бек

Стр.    248
Цена: 14 лв.
ISBN:  978-954-858-535-4

Малко автори биха се осмелили да публикуват толкова критично – и същевременно обективно вярно! –  резюме на религия, изповядвана от една пета от населението на света. В кратката си, изцяло базирана на документирани факти книга, Бек показва „обратната страна“ на исляма. Той прекрасно обяснява връзката между салафизма (пречистването на исляма) и ислямизма (използването на насилие, за да се наложи шериата на целия свят). Доказва и неразривната връзка между ислямисткия тероризъм и религията ислям. Накрая  говори за бъдещето – как да се защитим срещу хора, които вярват, че следват пряко заповеди от Аллах, за да ни унищожат?

 

Глен Бек подкрепя твърденията си с цитати от Корана и хадитите, устните предания на пророка Мохамед, както и с изказвания на религиозни и терористични ислямски лидери. С тяхна помощ авторът спокойно и систематично анализира глупавите, наивните и в много случаи – умишлено заблуждаващи мнения на ислямските апологети (сред които западни политици и световни медии). Според Бек ислямът, както е практикуван от огромната част от населението в мюсюлманските страни, е напълно несъвместим със свободата и е изцяло враждебен на прогреса и модерността.

Все пак авторът е оптимист: ислямът може да бъде реформиран, и то от самите мюсюлмани. Християните могат да им помогнат, като „не скачат в пропастта“.

Една от най-добрите книги за исляма и ислямския тероризъм, която някога сте имали удоволствието да прочетете.

Болки на растежа: изграждане на устойчиво успешни организации, Ерик Фламхолц, Ивон Рандъл

БОЛКИ НА РАСТЕЖА: ИЗГРАЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВО УСПЕШНИ ОРГАНИЗАЦИИ
Ерик Фламхолц, Ивон Рандъл

Стр.  672
Цена:29 лв.
ISBN: 978-954-858-538-5

Книгата „Болки на растежа: изграждане на устойчиво успешни организации“ (Growing pains: Building Sustainably Successful Organizations)  разглежда проблемите при създаването на устойчиви успешни организации в дългосрочен план. Първото издание на тази книга, публикувано през 1986 г. и озаглавено How to Make the Transition from Entrepreneurship to a Professionally Managed Firm — е написано след като Ерик Фламхолц осъзнава колко оскъдни са теорията, изследванията и инструментите за управление на предприемаческите организации.

Преди първото издание на тази книга почти цялото бизнес образование се фокусира върху „бизнес администрацията“ – тоест, върху такива утвърдени компании като Bank of America, Boeing, Exxon, IBM, McDonald’s, Procter & Gamble, съществували  много десетилетия. Има много малко литература или примери за стартиране на предприемачески фирми или за онова, което обикновено наричаме „разрастване на една организация“- процесът на преминаване от успешна стартъп компания към организация с много по-голям мащаб и на различен етап на растеж.

Основната цел на тази книга е да помогне на читателите да разберат какво е необходимо, за да продължи една организация успешно да се разраства, след като е създаден нов венчър или предприемаческа компания. Тя предоставя фокус или рамка и свързаните с тях инструменти, които да помогнат на хората да разберат как да управляват успешно организационния растеж на различните етапи – от стартъп до доминираща световна компания като Starbucks.

Опитът на Фламхолц и Рандъл в проучванията и консултирането на много и различни  компании на различни места по света, ги кара да напишат тази книга, за да помогнат на настоящи и потенциални предприемачи да осъзнаят капаните, които организациите обикновено срещат на различните етапи и да обяснят как да се превърнат в устойчиво успешни в дългосрочен план. Всички организации преминават през болки на растежа като естествен етап от развитието им. Болките на растежа подсказват, че компанията е надраснала инфраструктурата си и че трябва да развие нови системи и процеси, както и нова структура, която да поддържа нейния мащаб. Когато организациите пренебрегват болките на растежа, от това може да произтекат сериозни проблеми и дори провал.

„Болки на растежа“ е предназначена да помогне и на политиците да разберат причините за преждевременната смърт на предприемаческите компании, които са жизнено важни за  икономиката.
Всъщност книгата е за всички, които се интересуват от организационния успех и провал.

Демокрацията: Богът, който се провали, Ханс-Херман Хоппе

ДЕМОКРАЦИЯТА: БОГЪТ, КОЙТО СЕ ПРОВАЛИ
Ханс-Херман Хоппе

Стр.  416
Цена:18 лв.
ISBN: 978-954-858-534-7

„Демокрацията: богът, който се провали“ е едно от най-интересните изследвания на съвременната политика, публикувани през този век. Това е поредица от тринадесет есета на тема демокрация, повечето от които базирани на лекции, изнасяни от автора на различни конференции на института „Лудвиг фон Мизес“ и Центъра за либертариански изследвания. Заглавието на книгата е алюзия към творбата „Богът, който се провали“ от 1949 г., в която шестима автори, бивши комунисти или симпатизанти на комунизма, описват разочарованието си от него.

Според Хоппе демокрацията е основната причина за упадъка на цивилизацията след Втората световна война, и трябва да бъде свалена от пиедестала, на който незаслужено е въздигната. Затова той изследва съвременните демокрации в светлината на техните очевидни провали“: повишаването на нивата на безработица, нарастването на публичния дълг, неплатежоспособните системи за социална сигурност.

Хоппе характеризира демокрацията като „притежавано от обществото правителство“, за разлика от монархията, която е „частно притежавано правителство“. Но и монархията, и демокрацията, са системи със сериозни дефицити в сравнение с „естествения ред“: система, свободна от данъчно облагане и принудителен монопол, в която различни юрисдикции свободно се конкурират за привърженици.

В „Демокрацията: богът, който се провали“, Хоппе дава едни от най-интересните възможни отговор на фундаменталния въпрос: как да се запази свободата, собствеността и преследването на щастието, след като демокрацията се е провалила, а възстановяването на монархията е невъзможно? Неговият отговор е: чрез естествения ред. Негови синоними са „обществото на частното право”, „подредената анархия”, „анархо-капитализма”.

България: военният трофей на Сталин, Георги Боздуганов

Cover_of_Trofeiat_na_Stalin

БЪЛГАРИЯ: ВОЕННИЯТ ТРОФЕЙ НА СТАЛИН
Георги Боздуганов

Стр.   200
Цена: 12 лв.
ISBN:  978-954-858-533-0

Дебютната книга на Георги Боздуганов изследва една изключително важна (и едва ли случайно!) пренебрегвана от българската историография тема: отношенията между България и Съветския съюз през Втората световна война. Книгата се отличава с нетипична за традиционните исторически изследвания яснота на мисълта и фактическото изложение.
В нея липсват несъществени за разглежданата тема отклонения. Историческите факти и документи са не само прецизно подредени, но и осмислено представени по начин, който позволява дори на неинформирания или предубеден читател да проумее какво точно се е случило в България през годините на Втората световна война.

Книгата е изградена на основата на български и чуждестранни дипломатически документи, лични дневници, записки и мемоари на важни участници в събитията. В нея в хронологичен ред са събрани и разгледани множество факти и обстоятелства, упорито премълчавани през отминалите години. Разкрита е и директната политика, която Царство България и Съветския съюз водят помежду си по време на Втората световна война, както и намесата на трети страни в отношенията между тях.

Новата левица: Антииндустриалната революция, Айн Ранд

Ain_Rand_Novata_levica_07-01

НОВАТА ЛЕВИЦА: АНТИИНДУСТРИАЛНАТА РЕВОЛЮЦИЯ
Айн Ранд

Стр.   232
Цена: 14 лв.
ISBN:  978-619-152-222-4

Новата левица е по-нападателна и откровена, но не в почтения смисъл на думата: идеите им са съчетание от наглост и отчаяние, продиктувани от вярата и надеждата, че няма да има последствия за тях, както пияница или наркоман може да избъбри безнаказано избягвана или потискана от дълго време истина…“
Из „Новата левица: Антииндустриалната революция“
„След провала на обвинения като: „Капитализмът ще ви докара до просешка тояга“, „Капитализмът води до война“, Новата левица остана само с: „Капитализмът опустошава красотата на природата“. Ето защо човек разбира, че интелектуалната сила на колективистите е мъртва.“
Айн Ранд