Прегласуват намаляването на таксите „тротоарно право“ и „смет“ за бизнеса

Кметът на Пловдив връща за ново обсъждане решението на местния парламент за намаляване със 70% на такса „тротоарно право“ при затваряне заради ковид-пандемията.

Според него е необходимо „терминологично прецизиране на текстовете, които определят обхвата на обектите, както и периода за освобождаване от таксата за ползване на терени общинска собственост“. Предложението на общината е освобождаването в посочените размери да се прилага при въведени със заповед на здравния министър противоепидемични мерки в страната, които определят ограниченията и кръга засегнати бизнес субекти. В мотивите на кмета, също така, се предлага срокът за освобождаване да бъде в рамките на календарната 2021 г. като обекченията бъдат съобразени с бюджета на общината. Ако мерките на национално ниво продължат и през следващата година, от страна на общината ще бъде предложен проект за ново решение.

Областният управител Ангел Стоев е върнал за ново разглеждане като незаконосъобразно и решението на местния парламент за намаляване на такса битови отпадъци с 50% от 1 септември за обекти, които биха били затворени при евентуално усложняване на епидемичната обстановка. Мотивите са, че Законът за местните данъци и такси не позволява освобождаване или намаляване на таксата за битови отпадъци.

Очаква се в близките дни председателят на Общинския съвет Александър Държиков да определи дата за извънредно заседание на съветниците, на което да бъде обсъдено отново решението, прието на 3 август./bnr