Приказки, Елин Пелин

ПРИКАЗКИ
Елин Пелин

стр.:   80
цена: 12.95 лв.
ISBN: 978-954-26-2108-9

Едни от най-обичаните приказки оживяват пред очите на децата

С много хумор и добродушна ирония Елин Пелин осмива редица човешки слабости: алчност, злоба, глупост. И утвърждава ценности като трудолюбие, честност и доброта. Наричан „певец на българското село“, авторът разказва приказките „Сливи за смет“, „Торбаланци“, „Петачето ми дай“, „Гонка-Вихрогонка“, „Рибарка и жерав“, „Що е щастие“ и още много други.