Анекдоти и истории от Древна Гърция, Владимир Янев

АНЕКДОТИ И ИСТОРИИ ОТ ДРЕВНА ГЪРЦИЯ
Владимир Янев

Стр.    208
Цена: 13 лв.
ISBN:  978-619-179-129-3

Трето издание.

Това е книга за:

творци
мъдреци
философи
оратори
държавници
воини

Сборникът с анекдоти и истории от Древна Гърция е съставен въз основа на гръцки и римски източници, на творбите на Херодот, Тукидид, Диоген Лаерций, Плутарх и Монтен, на изследвания от прочути някогашни и съвременни изследователи. Писаното от тях е представено съобразно изискванията на анекдотичния жанр – с лаконична сюжетност, остроумно, твърде често сентенциозно звучащо.

В различните раздели са обособени анекдоти за отделните творци – от Омир и Хезиод до лириците и художниците на Елада, за прочутите седем мъдреци, за философите, ораторите и за държавниците от древния свят. Последната част съдържа историите и крилатите изрази на спартанците.

Извличани от различни източници, събирани и обработвани няколко десетилетия от преподавателя в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ Владимир Янев, анекдотичните истории предизвикват и смях, и размисъл. Те са жизнерадостен вход към вечния свят на литературата, изкуството, историята, философията, политиката, мъжеството.

„Приятели мои,

Няма вече истински приятели!
Така обичал да започва поученията си Аристотел. С което предговорът трябва да завърши.
Не свършвам обаче. Само не смейте да ме критикувате поради това, приятели мои. Защото веднага ще проличи, че не сте чували казаното от един мъдрец: Не критикувай никого за глупостта му! Получавайки от тебе полза като от приятел, той ще те намрази като враг.

Разбрахме ли се?
– Да! – утвърждавате вие.
– Нищо не сте разбрали – репликирам ви аз с думите на друг мъдрец, – истинското разбиране е радостта в очите, а не кимването с глава!

Надявам се да зърна радостта в очите ви – предлагам ви весел вход към мъдростта.
А ако съвсем изненадващо около този вход не се стъл­пят читатели? Тогава ще се утешавам като Стратоник, чиято школа била украсена със статуите на деветте музи и Аполон. Когато го попитали колко ученици има, музикантът отвърнал: „С боговете – дванадесет!“.

Но аз най-сетне трябва да престана да пиша този предговор. Тук ми помага поетът Теокрит, който се отказал от писането, защото не можел, както искал, а не искал, както можел.“

Владимир Янев