Щетите от наводнението в Доспат са за близо 1 милион лева

На близо един милион лева възлизат щетите нанесени от наводнението в община Доспат.

Най-засегнато е село Барутин, каза Николай Велинов, началник-отдел „Общинска собственост и устройство на територията“.

„В село Барутин бедствието отнесе водосток, диги, подпорни стени, които са на стойност около 700 000 лева“, посочи той.

„В Змеица Белдоново дере затлачи и наводни жилищни сгради и там щетата е около 200 000 лева“, изброи още Николай Велинов.

Локални свлачища са се образували в Любча, Бръщен и по общинския път за Барутин и Бръщен.

„В Доспат друго свлачище застрашава водопровода като-ако бъде прекъснат, половината  град може да остане без вода“, допълни Велинов.

www.radioplovdiv.bg