Кметът Здравко Димитров ще представлява България в Конгреса на местните и регионалните власти в СЕ

Кметът Здравко Димитров бе избран за член на Конгреса на местните и регионалните власти в Съвета на Европа.

Той участва в първото заседание на националната делегация, която представлява България в конгреса в мандат 2021 – 2026 г. В нея влизат кметовете на 12 български общини – шестима членове и шестима техни заместници. Срещата се състоя онлайн и на нея единодушно за ръководител беше избран кметът на Елена Дилян Млъзев заради опита си от предишния мандат в конгреса. Кметът Здравко Димитров ще участва в Комисия по управлението, която се отговорна за доброто управление и демокрацията, публичните финанси, трансграничното и междурегионално сътрудничество и е-демокрация, както и със сътрудничество с други организации на СЕ и ЕС.

Конгресът се състои от две камари – Камара на местните власти и Камара на регионите. Включва 324 изборни представители на местни и регионални власти и същия брой техни заместници. Те заедно представляват над 200 000 местни и регионални власти. В конгреса са представени четири групи: на Европейската народна партия, на Европейските консерватори и реформисти, на Независимите либерал демократи и на Социалистите, зелените и прогресивните демократи. Председател на Конгреса е Андерс Кнапе от Швеция/ЕНП

www.plovdiv.bg