Продължава нормалното обслужване на гражданите, въпреки удължаване на срока на извънредната епидемична обстановка

Община Пловдив информира гражданите, че продължава да извършва всички административни услуги в условия на спазване на противоепидемичните мерки срещу COVID-19.

Гишета за обслужване на дирекция „Местни данъци и такси“ на ул. „Радецки“ 18 работят от 8.30 до 17.15 часа.

Събирането на налозите ще продължи до края на месец декември 2020 г.

„Призоваваме гражданите да не чакат последния момент, а да се възползват от останалите възможности, които предлагаме за заплащане, за да се избегне струпване на хора на едно място“, заяви Рашко Стоянов, директор на дирекция „МДТ“.

Община Пловдив припомня, че задълженията могат да бъдат платени по един от следните начини:

• В брой и чрез ПОС терминални устройства на касите на дирекция „Местни данъци и такси” по райони:

 

„ЦЕНТРАЛЕН”   ул. „Радецки” №18А 08.00 ч. – 17.30 ч.
„ЮЖЕН”   бул.”Македония” №73А 08.30 ч. – 16.30 ч.
„СЕВЕРЕН”   бул.”Цар Борис ІІІ Обединител” № 22А 08.30 ч. – 16.30 ч.
„ЗАПАДЕН”   ул.”Вечерница”№ 1А 08.30 ч. – 16.30 ч.
„ИЗТОЧЕН”   бул.”Шести септември” № 274 08.30 ч. – 16.30 ч.
„ТРАКИЯ”   бул.”Освобождение” № 63 08.30 ч. – 17.00 ч.

• Безкасово по банковата сметка на Община Пловдив в ТБ „ИНВЕСТБАНК”АД – КЛОН ПЛОВДИВIBAN: BG53 IORT 737584020 20000, BIC: IORTBGSF, по съответния код за вид плащане:

1. Данък върху недвижимите имоти и лихви – 442100

2. Такса за битови отпадъци и лихви – 442400

3. Данък върху превозните средства и лихви – 442300

• По интернет, използвайки системата виртуален ПОС, достъпен с ПИН код, предоставен от Дирекция „Местни данъци и такси”, на страницата на Община Пловдив www.plovdiv.bg;

• На касите на Изипей /Easypay/ и по интернет, чрез системата Ипей /ePay/, на интернет страница www.epay.bg;

• На касите в пощенските станции на „Български пощи” ЕАД и чрез ОББ АД, Инвестбанк АД и Банка ДСК ЕАД;

• По интернет, чрез портала за електронни услуги на Националната агенция за приходите, достъпни с ПИК код, издаден от НАП, на интернет страница www.nap.bg;

Информация за размера на задълженията могат да бъдат получени в Дирекция „Местни данъци и такси” на адрес гр. Пловдив, ул. „Радецки” №18А,  на посочените телефони:

Отдел „Обслужване”: 032/276917; 032/276922; 032/276928;

Отдел „Приходи”: 032/276940; 032/276947;

Отдел „Събиране и контрол”: 032/276935; 032/276936; 032/276966, както и на следните интернет страници – www.plovdiv.bgwww.epay.bgwww.nap.bg

www.plovdiv.bg