Строят нов завод за ел велосипеди край Пловдив, държавата дава 500 хил. лв за път до него

Община Марица ще получи близо 500 000 лева от държавата за реализиране на път до терен, в който ще се строи нова фабрика за електрически велосипеди.

Днес Министерски съвет одобри финансирането на публична общинска инфраструктура по Закона за насърчаване на инвестиции /ЗНИ/.

Инфраструктурата ще се изгражда във връзка с изпълнението на сертифицирания по ЗНИ инвестиционен проект за създаване на нов завод за производство на електрически велосипеди в община Марица, област Пловдив на „Лидер-96″ ЕООД. Инвестицията е в размер 4 005 000 лв. за придобиване на нови дълготрайни материални и нематериални активи. За реализирането на проекта ще бъдат разкрити 25 нови работни места.

С парите ще се изградят още елементи на техническата инфраструктура вкл. асфалтиране и канализация за дъждовни води по второстепенни ул. „Възраждане“ и ул. „Стефан Стамболов“ в село Рогош с дължина общо с дължина 2010 м, до границите на имота, в който ще се строи заводът. За това държавата ще предостави целево финансови средства в размер до 496 427 лв. с ДДС на община Марица.

Чрез строителството на новата инфраструктура ще се улесни пътното движение в района. Новоизградената улица ще обслужва работещите предприятия в района и ще предостави по-лесен и удобен транспортен достъп на служителите, доставчиците и клиентите на компаниите.

Изграждането на инфраструктурата ще даде още по-голям тласък за бъдещето развитие на Индустриална зона „Марица“ и за привличането на повече нови инвеститори, което ще окаже благоприятно влияние върху развитието на региона.

www.plovdivtime.bg