Садистични наклонности в юношеска възраст, част 1, Пламен Калчев, Светлина Колева

САДИСТИЧНИ НАКЛОННОСТИ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ
Пламен Калчев, Светлина Колева

стр :   376
цена:  20 лв.
ISBN: 978-619-01-0719-4

Монографията е първа част от изследване в юношеска възраст и представя скали за оценка на садистичните наклонности, както и асоциирани с тях личностни черти.

Книгата е предназначена за специалисти в областта на психологическата диагностика и оценка на развитието.