В МУ обсъждат дигитални технологии, свързани с вируса

Медицинският университет в Пловдив е домакин на уебинар върху етапните резултати от работата по Националната научна програма „Електронно здравеопазване в България“. 

Програмата е  създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2030 и финансирана от МОН.

В рамките на уебинара ще бъде направена демонстрация на прототип за компютърно подпомагане на изготвянето на медицинска документация. Ще се презентира софтуерна демонстрация на информационна система за управление на клинични данни за бързо известяване за заразно заболяване. Ще се обсъждат и тенденциите в бюджетните разходи за здравеопазване и лекарства в България.

Отделно изследване ще представи и интерпретира резултатите от анкета за нагласите на обществеността относно COVID-19 и използването на дигитални технологии, свързани с вируса.

www.radioplovdiv.bg