Флорентински истории, Николо Макиавели

ФЛОРЕНТИНСКИ ИСТОРИИ
Николо Макиавели

Стр.   464
Цена: 26 лв.
ISBN: 978-954-515-525-3

Николо Макиавели (1469-1527) е една от най-мащабните фигури в историята на политическата философия. Неговите идеи имат основополагащо значение за принципите,върху които се изгражда държавносттав Новото време и по които се развива политологическата наука през вековете.

Настоящото произведение описва историята на роднияму град Флоренция от неговото създаване до края на XV век, като го поставя в контекста на възникването и развитието на италианския свят, свързан с разпадането на Римската империяи установилия се след това западноевропейски феодализъм.

Във „Флорентински истории“ гениалният мислител представя по забележителен начин системите,по които функционират италианските градове държави през Средновековието, причинно-следствените връзки за вътрешните разделения и конфликтите между тях, както и отношенията им с външния свят.