Тракийският народен певец Николай Урумов: Не създавайте еднодневки в народната музика

novini
Да запазим уникалния български фолклор!

Младият певец записа непознати тракийски песни в БНР под диригенството на Георги Андреев

Сред множеството млади народни певци Николай Урумов заема свое място в модерната изпълнителска практика. Тракиецът от Сливен отдавна получи признанието на публиката и слушателите, на музиканти, композитори и диригенти.

Юрист по образование и музикант по призвание – Николай Урумов е последовател на тракийския вокален стил със собствен почерк. Още в детските години песента присъства в дома, където звучат записи на Недялка Керанова, Динка Русева, Мария Карафезиева. И въпреки че в двата семейни рода от Сливенско и Старозагорско няма изявени музиканти, певческата дарба се проявява от ранна възраст, развива се в училищната музикална паралелка, в сценичната практика.

Ако се проследи творческата дейност на Николай Урумов, се забелязва един непрекъснат стремеж към усъвършенстване и професионална прецизност. Сам казва, че не се задоволява с посредствени разултати. „Тракийският стил е най-виртуозният в българското народно пеене. Бавната тракийска песен е сложна за изпяване – притежава широк диапазон, богата орнаментика, дълги фрази. Изискват се много умения и талант, за да се овладее този стил“, пояснява музикантът.

Записите на Урумов ясно показват неговите изпълнителски способности. Трудните за интониране интервали подчертават вокалната техника, особено при орнаментирането във високия регистър. Специфичният стил, разнообразието в репертоара и музикалният съпровод придават личен певчески образ на изпълнителя. В медийните си изяви Николай често поставя дискусионни въпроси върху проблеми, които го вълнуват: „Създавам музика за свое собствено удоволствие.

Истинско изкуство се прави заради самото изкуство и само качественият продукт остава във времето. Всичко останало е комерсиална продукция, наречена – еднодневка. Пожелавам на младите хора да не създават еднодневки, а художествена продукция, която да ги представя пред публиката. В днешно време малко от тях притежават специфичен стил, с който да бъдат забелязани“.

Младият певец е свързан с Националното радио от края на 90-те години, когато участва в детския конкурс „Славейче“ на Радио Стара Загора. От тогава получава първи награди за народна музика, радва се на активна слушателска подкрепа. През 2011 г. осъществява първите самостоятелни записи с Оркестъра за народна музика на БНР под диригенството на Христофор Раданов. Не скрива удовлетворението от съвместната работа с аранжорите Цветан Георгиев, Стоян Пауров и продуцента Валентин Янков.

Скоро Николай реализира нови записи в БНР, дирижирани от композитора Георги Андреев, автор на обработките. Разнообразни по тематика и метроритъм, новите песни пренасят слушателя на тракийското хорище, а с безмензурната „Гласи ми са чуват“ певецът разкрива широката душа на тракиеца. Независимо къде ще запее – на селски или семеен празник, в студио или в концертна зала, Николай Урумов притежава качества на народен певец от висока класа, носител на съвременната тракийска песен. В нейната основа се крият майсторството, техниката, музикалната култура, професионализмът.

Мирослав Василев
www.bnr.bg

 

www.filibe.com

РУБРИКА ЗА БЪЛГАРСКА НАРОДНА МУЗИКА

Уважаеми любители на българската народна музика, очаквам Вашите репортажи, материали и снимки, свързани с уникалния ни фолклор у дома и по света на личния ми e-mail: agurdev@abv.bg. Благодаря Ви! 

                                                               Антон Гърдев