Пловдив изгражда социални жилища за 5 млн. лв.

5 милиона 250 хиляди лева без ДДС е максималната цена, на която Община Пловдив ще изгради социални жилища за уязвими групи и хора в неравностойно положение. 

Обявената днес обществена поръчка е за проектиране, строителство и надзор на сградата, която ще се намира на улица „Владая“ 6 в многофункционална зона „Изток“.

Предвижда се на разгърнат  площ от почти 6,8 декара да бъдат обособени 40 едностайни, 22 двустайни, 8 тристайни и 4 четиристайни апартамента, 18 паркоместа, както и общи спомагателни помещения.

Проектът ще осигури и рехабилитация на прилежащите пространства, подобряване достъпа на лицата с увреждания до сградата, както и доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за помещенията.

Изграждането на социалните жилища е част от изпълнението на интегрираните планове за развитие на Пловдив, финансирано от Оперативната програма Региони в растеж.

Отварянето на офертите е на 16-ти юли.

www.radioplovdiv.bg