Съдът възстановява своята работа

Окръжен съд – Пловдив възстановява разглеждането на дела в открити съдебни заседания при спазване на всички санитарни изисквания на здравните органи

В съдебните зали ще се допускат само участниците в процеса, без публика.

В сградата на Съдебната палата ще бъдат допускани хора само с лични предпазни средства – маски или шлемове. На входа ще бъде осигурен дезинфектант за измиване на ръце, както и термометричен контрол. В сградата допълнително се почистват и дезинфекцират работните помещения – съдебните зали, съдийски кабинети, канцелариите на съдебните служители, всички общодостъпни пространства, коридори, фоайета, тоалетни.

Работното време с граждани и адвокати на всички служби в Окръжен съд – Пловдив, Информационния център, адвокатската стая, офис на ЦКБ и служба „Особени залози“ ще бъде от 9 до 12 часа и следобед от 14 до 17 часа.

Апелативният съд съще се връща към нормалния си режим на работа от днес при спазване на противоепидемичните мерки./БНР