5 минути за теб, Дневник за себеопознаване

5 МИНУТИ ЗА ТЕБ
Дневник за себеопознаване

стр.:   352
цена: 20 лв.
ISBN: 978-954-26-1967-3

Нужни са само 5 минути на ден, за да бъдеш по-щастлива!

Това не е типичен дневник, а по-скоро карта. Пишейки положителни послания в него, ти ще можеш да се съсредоточиш върху нещата, които правят деня ти по-успешен и щастлив.

Това е лесен и ефикасен инструмент за моментите, в които не ти се води подробен дневник или просто нямаш време за това, но отчаяно се нуждаеш от положителна промяна в живота си.