Откъде идват бебетата, Виктория Иванова

ОТКЪДЕ ИДВАТ  БЕБЕТАТА
Виктория Иванова

Стр.     96
Цена:  6.99 лв.
ISBN:  978-619-151-484-7

Втората част на детска енциклопедия „Любознайко“ е тук, за да отговори на един много важен въпрос и да разкаже как се случва най-голямото чудо в природата.
Люба и Знайко ще срещнат малките любознайковци не само с човешките бебета, а и със семената на цветята, метаморфозите на насекомите, четирикраките бозайници и рибите.