Богословско-политически трактат, Барух Спиноза

БОГОСЛОВСКО-ПОЛИТИЧЕСКИ ТРАКТАТ
Барух Спиноза

стр:     416
цена   29 лв.
ISBN:  978-619-01-0302-8

Теолого-политически трактат на Спиноза излиза анонимно през 1670 г. и веднага запалва яростни дебати с идеята си, че тъкмо ограничаването на свободата на философстване води до нарушаване на мира и до ерозия на гражданските добродетели в държавата.

За едни – манифест на свободата на словото и бляскава защита на единството между договорната теория за обществото и демократичната форма на неговата организация. За други – книга, „изкована в ада“.