Сьомгата на съмнението, Дъглас Адамс

СЬОМГАТА НА СЪМНЕНИЕТО
Дъглас Адамс

Стр.    304
Цена: 16.99 лв.
ISBN: 978-954-585-423-1

Без паника. Всичко излиза извън контрол по реда си…

Последно стопиране през галактиката

 

„Вие сте напът да навлезете в мъдрия, провокиращ, добродушен, бликащ от живот и водещ до пристрастяване свят на Дъглас Адамс. Най-долните чекмеджета на наскоро починалите автори в повечето случаи трябва да останат здраво заключени и заковани.

В случая с Дъглас Адамс обаче отварянето на най-затънтените поддиректории на твърдия му диск си струваше усилията отвсякъде. Неговият природен талант да реди думите една след друга в името на събуждането, удоволствието, шашването, информирането или разсмиването на читателя, така и не му изневери.”