Днес се провежда Национално външно оценяване по български език и литература

Започват матурите след 7 клас. В 7.00 часа в Министерството на образованието беше изтеглен вариант номер 1 за изпита по български език и литература.

В Пловдив и областта на изпита ще се явят 5 582 ученици. Те ще решават двата модула на тестовете в общо 140 училища. Квесторите, които ще участват в изпита, ще бъдат 1 650 учители.

НВО започва от 9 часа, но седмокласниците трябва да са най-късно до 8,30 часа в училище.

Изпитната работа на всеки седмокласник ще има уникален баркод по български език и литература и по математика. Това се прави за първи път с цел разпознаване на ученика и свеждането до минимум на каквито и да било разминавания, тъй като проверката ще е онлайн.

От тази година вече е задължително ученикът да работи и по двете части в изпитния формат. Преди той можеше да се откаже от втория модул, който беше решаващ за приема в гимназиите, докато сега двете части формират обща оценка. Тя ще бъде вписана в специална графа в дипломата за основно образование, но няма да влияе върху годишния успех.

Форматът на изпитите остава непроменен – първата част продължава 60 минути, а втората – 90. Седмокласниците имат право да напуснат стаята най-рано час след началото на изпита, ако искат да отидат до тоалетна. Трябва обаче да се върнат и да работят и по втория модул.

Вторият изпит от НВО за 7 клас е в сряда, 19 юни, по математика./БНР