Помниш ли?, Димитър Калбуров

ПОМНИШ ЛИ?
Димитър Калбуров

Стр.    62
Цена: 12 лв.

„Помниш ли?“ е втората книга на автора Димитър Калбуров. Този път той е избрал жанра на роман в стихове. Ето какво казва и самият автор по повод конкретното издание:

„Ще се опитам да ви представя тази книга така, както бих го направил пред приятел. Искрено и откровено, без излишни визитки, които да опитват да ви убеждават в каквото и да е.

За мен стиховете винаги са били и ще бъдат емоция. Такава, която те е разтърсила, или която си мечтал да те разтърси. Нищо повече.

Когато с времето събрах достатъчно материал, реших, че не желая да издадем просто един сборник с разпилени стихове. Исках чрез тях да разкажа една история и да дам най-доброто от себе си на всички, които по някакъв начин се докостнат до книгата.“