Представяне на „Наръчник на музейния специалист за работа с публиките“

Утре, 17 май, 2019 от 12:30 часа в зала „Съединение“, Регионален исторически музей – Пловдив ще бъде представено изданието „НАРЪЧНИК НА МУЗЕЙНИЯ СПЕЦИАЛИСТ ЗА РАБОТА С ПУБЛИКИТЕ”, с което приключва едногодишния проект „Музеите като социални и образователни пространства.

Практически обучения за работа с публики“ на Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт“ в партньорство с Фондация „Моят музей“ и с музеите в Пловдив.

С това издание приключва едногодишният проект „Музеите като социални и образователни пространства. Практически обучения за работа с публики“ на Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт“ в партньорство с Фондация „Моят музей“ и с музеите в Пловдив. Проектът е част от програмата на Пловдив – Европейска столица на културата.

Екипът работил по проекта включва водещи специалисти от Регионалните исторически музеи във Варна и Пловдив, Детския научен център „Музейко”, Пловдивския и Софийския университет, компанията за интегрирани маркетингови комуникации Publicis Groupe, учители и музейни педагози от България и САЩ, културни мениджъри, а също и обучители за работа с хора със специални потребности.

Първи по рода си в България, този наръчник представя ключови концепции, методики и примери от световните и български практики за работа с различните видове публики в музея. В него ще бъдат зададени основни принципи и посоки за по-нататъчно осмисляне на музейната дейност и ще бъдат споделени резултатите от проведените през 2018 г. обучения.

Изданието представя някои от основните теми зададени в обученията: мисията на съвременния музей и ролята на музейната публика в него; публичният образ на музея; начини да опознаем публиката – нейните очаквания, нужди и интереси; музеят като диалогично пространство и среда за критично и творческо мислене; изготвяне на музейни занятия и други.

Надяваме се темите, които не можаха да бъдат включени в наръчника поради ограничения в обема му да намерят място във втори том, който ще излезе по-късно тази година.

Освен в музеите и другите институции на културното наследство в Пловдив, наръчникът ще бъде разпратен безвъзмездно до музеи ВУЗове из страната, а също така и до регионалните библиотеки. Изданието ще може да бъде набавено в електронен формат от сайта на Комисия „Фулбрайт”.

Приложният характер на изданието и споделените в него идеи и резултати от обученията ще послужат за отправна точка при по-нататъчно развитие на диалога с музейната публика у нас.

Съдържание:

  1. ОБЩЕСТВЕНАТА МИСИЯ НА ВАШИЯ МУЗЕЙ
  2. ГРИЖАТА ЗА МУЗЕЙНИЯ ПОСЕТИТЕЛ
  3. ОПОЗНАВАНЕ НА МУЗЕЙНАТА ПУБЛИКА
  4. МУЗЕЕН МАРКЕТИНГ. ПУБЛИЧНИЯТ ОБРАЗ НА МУЗЕЯ

И НЕГОВАТА РОЛЯ В „ЕПОХАТА НА СПОДЕЛЯНЕ И СЪУЧАСТИЕ“

  1. ЕЛЕМЕНТИ НА УСПЕШНАТА МУЗЕЙНА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

5.1. МУЗЕЙНИЯТ ТЕКСТ

5.2. ЖИВИЯТ ДИАЛОГ В МУЗЕЯ

5.3. МУЗЕЙНА ПРОГРАМА

  1. КОМПЕТЕНЦИИ НА МУЗЕЙНИЯ СПЕЦИАЛИСТ ЗА РАБОТА С ПУБЛИКАТА

Повече информация на следния линк: https://www.facebook.com/events/624513941398394/

www.filibe.com