Успех за България на Международното арбитражно дело, заведено от ЕВН

Арбитражният трибунал отхвърли напълно всички искове на „ЕВН“ АГ като неоснователни и не му присъди никакво обезщетение по дело срещу България, в което компанията претендираше за такова в размер на 850 милиона евро. Това съобщи на сайта си Министерството на финансите. Решението не подлежи на обжалване пред друг трибунал в Международния център за разрешаване на инвестиционни спорове, но в срок от 120 дни може да бъде поискана неговата отмяна на много ограничени основания, например липса на юрисдикция на трибунала или неспазване на изискванията за справедлив процес.

ЕВН АГ, (EVN AG), Австрия заведе делото на 25.06.2013 година. В него се твърдеше, че България е нарушила стандартите за третиране на чуждестранни инвеститори, установени в Договора за енергийната харта и Договора за взаимно насърчаване и защита на инвестициите между България и Австрия, като е нарушила обещанията, дадени при приватизацията на електроразпределителните дружества през 2004 г., и като е постановявала икономически необосновани решения при регулирането на цените на „ЕВН Електроснабдяване България“ АД и „ЕВН Електроразпределение България“ АД (сега „Електроснабдяване Юг“ АД). Претендираното обезщетение беше в размер на 850 милиона евро.

България приключва поредното международно арбитражно дело с пълен успех, обясняват от Министерството на финансите и подчертават, че досега България е спечелила седем арбитражни дела със значим обществен и материален интерес с общ размер на претенциите над 1,5 милиарда евро“.