Местният парламент на Пловдив гласува бюджета за 2019 година

Общинският съвет ще гледа бюджета на Пловдив за тази година. Той е на стойност близо 342 милиона лева. Местните приходи са близо 180 милиона лева.

От имуществени и други местни данъци се очаква постъпленията са на стойност 72 милиона 880 хиляди лева. Само от данъка върху превозните средства се планират да постъпят 21 милиона 500 хиляди лева. В бюджета на Пловдив за функция „Образование“ са заложени 130 милиона 725 хиляди лева, в това число за делегирани от държавата дейности в размер на 118 милиона 083 лева. Средствата за здравеопазването са 16 милиона 24 хиляди лева. За изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа се планират 33 милиона 441 хиляди лева.

Разходната част на бюджета е равна на приходната. Очаква се финансовата рамка на града да бъде подкрепена от коалиционните партньори на ГЕРБ в ОбС. Против него ще гласуват съветниците от БСП, НФСБ, ВМРО и Съюз за Пловдив.

Общинските съветници ще гледат и годишната програма за развитието на читалищната дейност в Община Пловдив през тази година./Bnr