Приеха само 32 от 316 кандидати за детските заведения в Пловдив

32 деца са приети в детските заведения в Пловдив на последното за 2018 година класиране, проведено на 13 декември, съобщават от община Пловдив.

В яслените групи са приети 16 деца от общо кандидатствали 170 .
В първа група са приети 8 деца от кандидатствали 81.

Две са приетите деца във втора група от общо кандидатствали 51 .
6 деца са приети в подготвителните групи от кандидатствали 14 .
316 деца са взели участие в последното за годината класиране за прием в детските заведения, посочват от общината. 250 деца са кандидатствали без обявени свободни места.

Вече е утвърден графикът на предвидените класирания за прием в детските заведения през 2019 г.
Той е публикуван на страницата на системата за прием dz-priem.plovdiv.bg в сектор „Нормативни документи“ –

От него родителите могат да се запознаят както с датите и сроковете за предстоящите класирания, така и с условията за постъпването на класираните деца и друга важна информация, посочват от общината.

На 8 януари ще се проведе първото текущо класиране за 2019 година, а свободните места за него ще бъдат обявени до 21 декември тази година.
На 15 май 2019 година ще се проведе първото класиране за новосформирани групи за 2019/2020 учебна година.

То ще важи за децата, родени през 2016 г. Свободните места за него ще бъдат обявени на 7 януари 2019 г., след което родителите ще могат да подават заявления за участие в класиране.

13 май е крайният срок за подаване на документите за кандидатстващите онлайн.

10 май е срокът за родителите, които ще подадат своите заявления на хартиен носител при директорите на детските градини.
Двата начина за подаване на заявление за кандидатстване са равностойни, посочват от общината. Оттам допълват, че по-ранното подаване на заявление не носи предимство .

На родителите се препоръчва още да се запознават с обявяваните места за следващите класирания и да подават своите заявления, съобразявайки се с възможностите на детските заведения.

В системата има подадени заявления с посочени желания за детски градини и ясли, за които към съответното класиране няма свободни места. В тези случаи няма как децата да бъдат класирани, категорични са от община Пловдив./bnr