Кампания „Синьо сърце“ срещу трафика на хора в Пловдив

С поредица събития Местната комисия за борба с трафика на хора в Пловдив и БЧК се включват в глобалната инициатива „Синьо сърце“, посветена на днешния международен ден за борба с трафика на хора.

В подкрепа на инициативата водата в емблематичния фонтан с пеликаните пред сградата на общинската администрация на пл. „Стефан Стамболов“ 1 ще бъде оцветена в син цвят – символ на кампанията, а доброволци ще разпространяват информационни материали по темата.

Трафикът на хора е престъпление, което експлоатира жени, деца и мъже за многобройни цели. Според Международната организация на труда 21 милиона души са жертви на принудителен труд в световен мащаб, в това число и жертви на трафик на хора за трудова и сексуална експлоатация.

Всяка страна по света е засегната от трафика на хора, независимо дали е страна на произход, транзит или дестинация за жертви.

Почти една трета от всички жертви на трафик на хора по света са деца, а жените и момичетата съставляват 71% от жертвите, се посочва в доклад на ООН.