Ягодовата фея Ягодка.Вълшебни загадки в ягодовата гора, Щефани Дале

ЯГОДОВАТА ФЕЯ ЯГОДКА. ВЪЛШЕБНИ ЗАГАДКИ В ЯГОДОВАТА ГОРА
Щефани Дале

Стр.   48
Цена 10 лв.
ISBN: 978-619-164-278-6

Забавни гатанки с Ягодка
Свържи, отбележи, оцвети!
Ягодовата фея Ягодка ти е подготвила цяла колекция от интересни гатанки:
Къде живее малката фея?
От какво се нуждае Ягодка през зимата?
Къде е полярната звезда?
С цветни илюстрации от Щефани Дале