С три първи копки стартираха проект „Подобряване на градска среда в Община Пловдив“

С три първи копки днес стартира реализацията на проекта по мащабната реконструкция на улици и тротоари в зоната, заключена между булевардите „Марица – Юг“ и „Княгиня Мария Луиза“.

Лично кметът Иван Тотев заедно с районните кметове и представители на фирмите изпълнители посетиха трите зони, които ще бъдат изцяло обновени и поставиха начало на ремонтните дейности. Проектът „Подобряване на градска среда в Община Пловдив“ се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата стойност на проекта е 24 160 690 лева, от които над 3 600 000 е държавно финансиране, а общинското възлиза на повече от 135 000 лева. Останалите пари идват от Европейския фонд за регионално развитие. По трите лота на проекта ще се осъществява: 1. Рехабилитация и реконструкция на тротоари по бул. „Шести септември“ в участъка от бул. „Цар Борис III Обединител“ до бул. „Източен“, въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, озеленяване и благоустрояване на прилежащите му зелени площи; 2. Реконструкция и рехабилитация на улици и прилежащите им тротоари и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление на следните улици, находящи се в Пловдив, Първа градска част – юг: ул. „Стойчо Мушанов“, ул. „Макгахан“ (в участъка от ул. „Митрополит Панарет“ до ул. „Ген. Скобелев“), ул. „Ген. Скобелев“, ул. „Пулпудева“, ул. „Козлодуй“, ул. „Брестовица“, ул. „Цар Иван Срацимир“; 3. Благоустрояване, озеленяване, паркоустройство, изграждане на детски площадки по южния бряг на Марица в УПИ I, II, III, IV, V, VI, всички за озеленяване, кв. 417 по плана на Първа градска част – север.

Рехабилитация и реконструкция с въвеждане на енергоспестяващо улично осветление на бул. „Марица юг“ в зоната от транспортен възел на бул. „Цар Борис III Обединител“ до бул. „Източен“, в Първа градска част. „Тази част на Пловдив се нуждаеше от голяма реконструкция. Подготвяме за ремонт много вътрешноквартални улици. Ще се опитаме тези пътни артерии, които не са включени в проекта, да бъдат ремонтирани с общински средства“, зави кметът Иван Тотев и уточни, че на улиците, чиято настилка е с калдъръм, ще бъде положен паваж, изваден от булевард „Марица – Юг“, а калдъръмът ще се използва при ремонти и пренареждането на уличната настилка на Стария град. Според проекта някои улици ще бъдат асфалтирани. Калдъръмът на всички улици в източната част на Стария град предстои да бъде пренареден.

Изпълнители са фирмите „Агромах“, „Пътища АД“ и „Драгиев и Ко“. Реконструкцията на булевард „Марица – Юг“ е една от най-важните, тук ще включим и брега на реката с проектите, одобрени от ЕСУТ и социализиране на зоната от продължението на булевард „Източен“ до булевард „Цар Борис III Обединител“, с поставяне на детски площадки, озеленяване, спортни зони, кучешки площадки, изграждане на подпорна стена в коритото на реката.

„Срокът за изпълнение е няколко месеца. Надяваме се фирмите да приключат до края на годината с дейностите по проекта, за да имаме добри показатели в усвояването на европейски средства“, посочи още кметът Иван Тотев. Обновяването на зоната ще включва и премахване на незаконни постройки. Мястото на Източната порта ще бъде една от точките, където ще стартират туристическите маршрути. От фирмите изпълнители на обектите предварително се извиниха за неудобството, което ще създадат на живущите, но пък заявиха, че ще се постараят ремонтите да са възможно най-качествените и да завършат в срок.

www.plovdiv.bg