Енергийната комисия одобри размразяването на проекта „Белене“

нергийната комисия в Народното събрание прие прокторешението на ГЕРБ, с което се възлага на енергийния министър Теменужка Петкова да възобнови действията по изграждане на АЕЦ „Белене“. „За“ предложението на ГЕРБ (подкрепено от самото начало от „Обединени патриоти“) гласуваха 14 депутати, „против“ бяха двама.

Сходният проект на БСП бе отхвърлен.

С приетото предложение на ГЕРБ се възлага на министъра на енергетиката да възобнови действията по търсенето на възможности за изграждане на АЕЦ „Белене“ съвместно със стратегически инвеститор на пазарен принцип и без предоставяне на държавна гаранция, чрез отделяне на активите и пасивите на проекта „Белене“ в отделно проектно дружество.

С проекторешението се възлага още министърът на енергетиката да организира, координира и контролира провеждането на преговорите с потенциалните инвеститори и производители на оборудване, както и да предприеме действия за разработване на процедура за избор на стратегически инвеститор и да предложи възможности за структуриране на проекта в срок до 31 октомври 2018 г. и препоръчва на Министерския съвет да предприеме действия за отмяна на решението си за „Белене“ от 29 март 2012 г. с цел провеждане на преговори с потенциални инвеститори.
Предстои проекторешението да бъде утвърдено от народните представители. Дебатът по него е насрочен за четвъртък сутрин./Днрвник/