Музеят става класна стая

100 хиляди лева за провеждане учебни часове в научните институции отпусна Министерството на образованието

Децата вече ще могат да учат и в музеите. Министерството на образованието отпусна 100 хиляди лева за провеждане на учебни часове и видеоуроци в научните институции. Всяко училище ще може да провежда часове по история, литература, математика, физика в залите на музеите и галериите.

Идеята е лансирана преди няколко години, когато учители, общественици и политици поискаха промяна на тежкия административен ред за извеждане на децата от училище. В музеите ще могат да се организират задължителни, избираеми и факултативни учебни часове по общообразователните предмети на децата до седми клас.

За финансиране ще могат да кандидатстват държавни и общински училища, както и Националният музей на образованието в Габрово, в който са планирани дни на отворени врати, като е предвидена и сумата от 10 хил. лева, която да покрие разходите.

Министерството ще покрие разходите за входни билети на учениците и учителите им; таксите за беседи, виртуални турове и видео уроци; материали, предложени от музеите за дейности по време на уроците (невключени във входните билети); пътуване с влак или автобус на учениците и придружаващите ги учители от училището до музея. Максималният размер на един училищен проект е 2 500 лв.

До 10 май училищата трябва да представят проекти, като избират от предложените теми и дейности на музеите, публикувани на сайта на МОН или на съответните музеи. Всяко училище може да кандидатства само с един проект по модула – за начален или за прогимназиален етап.

Проектите ще се внасят в съответното Регионално управление на образованието, ще се оценяват и класират от комисия, определена със заповед на началника. До 1 юни класиранията от регионите трябва да постъпят в МОН. До 30 юни ще бъде утвърден окончателният списък и след това се предоставят средствата.

Между училищата ще има и състезание за най-добър урок в музея. Министерството планира поне 8 000 ученици да проведат часове в музеи през учебната 2018/2019 г. От не по-малко от триста училища.
www.plovdivtime.bg