Създават здравна карта на Пловдив и областта

Здравна карта на Пловдив и областта ще бъде създадена в изпълнение на заповед на здравния министър.

ОбС на града днес ще гласува на предстоящото заседание на комисията за изработване на картата протоколът да бъде подписан от представителя на Община Пловдив – експертът в администрацията Николай Енев.

Докладната до местните старейшини третира необходимостта от преструктуриране на лечебните заведения в частта им, касаеща
болничните легла. Точката влиза в извънреден порядък в градския парламент.

Останалата част от дневния ред на днешното заседание на ОбС в по-голямата си част третира продажбата на общински имоти, основно жилища, избор на съдебни заседатели за Окръжен съд разкриването на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция, приемане на програми за намаляване броя на децата с наднормено тегло и ранна профилактика, диагностика и рехабилитация на децата с гръбначни изкривявания, както и годишния отчет на Обществен посредник на Пловдив./Дарик/