Тайни, учения и лечения на богомилите, Антон Глогов

bogomili

ТАЙНИ, УЧЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ НА БОГОМИЛИТЕ
Антон Глогов

Стр.   160
Цена: 8 лв.
ISBN: 978-954-515-372-3

Разберете от първоизточника

* в какво вярват богомилите и какво отричат
* защо отказват да се подчиняват на държавните закони
* защо смятат жената за по-висша от мъжа
* защо призовават към вегетарианство
* защо се грижат за болните, а отлъчват скърбящите
* какви обичаи спазват и какви ритуали изпълняват
* как се пазят от болести и изкушения
* как лекуват болните
* как гледат на смъртта